Forfatter: Anders Nielsen

Hvad er en DISC model?

Indholdsfortegnelse

Hvad er en DISC model?

En DISC model er et forskningsbaseret profilværktøj, som bruges til at beskrive menneskers individuelle personprofil baseret på adfærd, præferencer, styrker og potentialer.

Det teoretiske grundlag for DISC modellen er skabt af professor og psykolog William Moulton Marston i 1928 – og videreudviklet af professor John G. Geier i 1958.

En DISC model tager udgangspunkt i 4 overordnede adfærdstræk – også kaldet personlighedstyper.

De 4 personlighedstyper adskilles i DISC modellen af 2 akser:

 • X-aksen (vandret) beskriver spændet fra opgave- til menneskeorienteret.
 • Y-aksen (lodret) beskriver spændet fra udadvendthed og handlingsorienteret til indadvendthed og stabilitetsorienteret.

Personlighedstyperne visualiseres i DISC modellen med en bogstavbetegnelse og en farve:

 • D = Rød
 • I = Gul
 • S = Grøn
 • C = Blå

DISC modellen beskriver tilsammen vores individuelle handlemønstre, motiver, kommunikationsstil og præferencer i forskellige situationer.

Her vises en DISC model opbygning.
DISC modellen er også kendt som den Interpersonelle Circumplex Model.
Her afdækkes adfærd i relationer og positionering i gruppen (interpersonel) i en cirkulær model (cirkumplex).

DISC model med 2 akser

En DISC model – eller en Interpersonel Circumplex Model – vises som en cirkel indeholdende 2 ortogonale akser: En vandret X-akse og en lodret Y-akse.

Akserne adskiller modellens 4 personlighedstyper.

Øverst til venstre viser DISC modellen den røde personlighedstype D – og øverst til højre den gule personlighedstype I.

Nederst til højre vises den grønne personlighedstype S – og nederst til venstre vises den blå personlighedstype C.

DISC model: X-akse

DISC modellens vandrette X-akse afdækker, hvad du orienterer dig mod, når du fx skal finde løsninger og træffe beslutninger.

Har du dit fokus på opgaven – ja, så vil personlighedstyperne til venstre på X-aksen vægte i din DISC personprofil.

Og vice versa, hvis du i højere grad har fokus på mennesket.

Meget opgaveorienterede mennesker har sigtekornet skarpt rettet på at finde løsninger og nå målet. Her er det opgaven, der er vigtig – ikke det samarbejdende fællesskab der skal sikre løsningen.

De meget menneskeorienterede søger i stedet mod netop fællesskabet, hvor samarbejde baseret på gensidig respekt og forståelse er afgørende for at sikre løsningen.

DISC model: Y-akse

DISC-modellens lodrette Y-akse afdækker i hvilken grad, du kan beskrives som udadvendt og handlingsorienteret – eller indadvendt og stabilitetsorienteret.

Er du udadvendt og handlingsorienteret, vil personlighedstyperne i den øverste del af DISC modellens Y-akse vægte i din personprofil.

Derimod vil personlighedstyperne i modellens nederste del vægte i din DISC personprofil, hvis du i højere grad er indadvendt og stabilitetsorienteret.

Hvad viser en DISC models 4 farver?

DISC modellens 4 farver viser 4 overordnede personlighedstyper – her visualiseret ved brug af farverne rød, gul, grøn og blå.

Hver af farverne repræsenterer et bogstav i DISC – og dertil hver sin betegnelse for personlighedstypen bag:

Rød har bogstavet D, som står for Dominans

Gul har bogstavet I, som står for Indflydelse

Grøn har bogstavet S, som står for Stabilitet

Blå har bogstavet C, som står for Kompetent

Hver af personlighedstyperne har en række kendetegnende karakter- og adfærdstræk – og dem kan du læse mere om, når du her møder de 4 personlighedstyper.

Hænder og farvede brikker på et mørkt bord
DISC modellen bruger farverne rød, gul, grøn og blå til at beskrive 4 personlighedstyper hos mennesket.
De 4 farver indgår alle – i større eller mindre grad – i vores individuelle personprofil.

Hvad er teorien bag en DISC model?

Teorien bag DISC modellen er baseret på mange års forskning inden for evolutionspsykologi og trækteori.

Her lagde professor og psykolog William Moulton Marston i 1928 fundamentet for DISC-modellen, som blev videreudviklet i en mere nutidig udgave af professor John G. Geier i 1958.

Evolutionspsykologi – du er programmeret til at overleve!

Ja, du er fra naturens side programmeret til at overleve – og her afdækker evolutionspsykologien vores instinktive og effektive overlevelsesstrategier.

Vi er nemlig alle udstyret med en række basale genetiske programmer, som er baseret på 200 millioner års evolution – fra art til art.

Programmernes opgave er enkel – nemlig at sikre livet.

2 markante karakteristika i evolutionspsykologien er begreberne Agency og Communion – også kaldet Fundamental Two:

 • Agency – Handlekraft:
  • Mennesket stræber efter status, magt og dominans
  • Mennesket er et hierarkisk dyr 
 • Communion – Fællesskab:
  • Mennesket er afhængig af at kunne indgå i (forpligtende) fællesskaber
  • Mennesket er et socialt dyr

Disse karakteristika kommer til udtryk i 4 grundlæggende behov hos mennesket:

 • Behov for at opnå status og indflydelse
 • Behov for ekstern kontakt og for at udforske
 • Behov for at knytte bånd og pleje relationer
 • Behov for at beskytte det vi værdsætter
Silhuet af evolution fra abe til menneske
Ifølge evolutionspsykologien er mennesket udstyret med basale genetiske programmer, som skal sikre artens overlevelse.

Trækteori – er vores personlighed medfødt eller tillært?

Ifølge trækteorien er vores personlighed både medfødt og tillært – med god plads til personlig udvikling.

Her beskæftiger vi os med personlighedstræk som fx udadvendthed, dominans, åbenhed og kontrol – og udviklingen af vores personlighed er fordelt således:

 • Ca. 50% er genetisk betinget
 • Ca. 30% er på plads efter puberteten
 • Ca. 20% er ‘fri kapital’, som vi kan udvikle på
Foster ses i et rødligt skær
Trækteorien omhandler menneskets personlighedstræk såsom udadvendthed, åbenhed, kontrol og dominans.

Vil du (også) have større indsigt i dig selv og dit team?

Så hold dig ikke tilbage med at kontakte os.

Vi tager hellere end gerne en snak med dig om de mange muligheder med DISC personprofiler. Det kunne måske være et DISC foredrag?

Hver dag har vi kæmpestor fornøjelse af at hjælpe både virksomheder, organisationer og privatpersoner med værdifuld indsigt og udvikling – og der er bestemt også plads til dig og dine kollegaer.

Og mens du er her, så kast dig også over vores andre blogindlæg om DISC – klik nedenfor.

Tak for din tid.

Skriv en kommentar