Forfatter: Anders Nielsen

Hvordan laves din DISC profil?

Indholdsfortegnelse

Hvordan laves en DISC profil?

Dejligt at du læser med – så lad os bare komme i gang med at besvare dit spørgsmål om hvordan en DISC profil egentlig laves.

Arbejdet med din DISC følger 4 trin

Arbejdet med din DISC følger 4 overordnede trin – og kort fortalt starter vi med en indledende dialog.

Vores dialog er efterfulgt af en personlighedstest, som du tilgår online. Testen er grundlaget for selve DISC analysen, som vi til sidst gennemgår med dig personligt.

Så læs videre – for nu uddyber vi nemlig hvert af de 4 trin i arbejdet med din DISC profil.

Dialog er starten på din DISC

Første trin i arbejdet med din DISC profil er en indledende og uforpligtende dialog om, hvilke behov og formål DISC skal understøtte.

Vores anbefaling til dig om det videre forløb bygger på netop denne dialog.

Din online personlighedstest er grundlaget

Andet trin er en personlighedstest, som du tilgår online. Du får tilsendt et link og et unikt login til testen, som består af 28 spørgsmål med 4 svarmuligheder.

Du angiver nu det svar, der passer mest – og det svar der passer mindst for hvert spørgsmål.

Testen tager typisk 20 minutter at gennemføre.

Det er her vigtigt at slå fast, at der ikke findes forkerte svar i testen. For der findes ikke forkerte personprofiler.

Vi har hver især vores styrker og svagheder, og som medarbejdere og kollegaer skal vi derfor supplere hinanden.

For det er netop indsigten i vores forskelligheder, der skal i spil, så vi styrker vores samarbejde, holdånd og trivsel.

DISC analyse giver dig indsigt

Data fra personlighedstesten åbner for det tredje trin i arbejdet med din DISC profil – nemlig en DISC analyse.

Analysen klarlægger styrker og svagheder i din naturlige og tilpassede adfærd.

Du får fx indsigt i, hvad der motiverer dig og hvad der ikke gør – og du får større forståelse for dig selv i samspil med andre.

DISC profil med personlig gennemgang

Når din DISC profil er udarbejdet, går vi til fjerde trin: vi mødes til en individuel gennemgang af din profil.

Gennemgangen varer 1,5 time, og består af personlig feedback og sparring.

Her har vi fokus på de behov og formål, som DISC skal understøtte – ligesom du fysisk får udleveret din DISC profil.

Din nye indsigt skal bruges – det betaler sig

DISC profilen er et målrettet redskab til udvikling af ledelse og medarbejdere. Og din nye indsigt skal bruges i det daglige.

Fx til bedre at matche rollefordeling og opgaver i dit team. Forebygge og løse konflikter. Eller til at skabe større trivsel og motivation.

Her står vi også klar til at hjælpe dig og dine kollegaer godt i mål.

Vil du have mere information om dine muligheder med DISC – ja, så skal du bare kontakte os.

Du kan med fordel også læse følgende definition: “Hvad er en DISC profil?” Her får du nemlig en grundlæggende intro til DISC, profilens opbygning og betydning.

Skriv en kommentar