Hvordan laves din DISC profil?

Arbejdet med hver DISC profil følger fire overordnede trin – og resultatet er et målrettet redskab til udvikling af ledelse og medarbejdere.

Forfatter: Anders Nielsen

Sådan laves din DISC profil

Arbejdet med din DISC profil følger 4 trin

Arbejdet med din DISC følger 4 overordnede trin – og kort fortalt starter vi med en indledende dialog.

Vores dialog er efterfulgt af en personlighedstest, som du tilgår online. Testen er grundlaget for selve DISC analysen, som vi til sidst gennemgår med dig personligt.

Så læs videre – for nu uddyber vi nemlig hvert af de 4 trin i arbejdet med din DISC profil.

Hvordan laves en disc profil: Mand arbejder på sin tablet
Hvordan laves en DISC profil: Læs om de 4 trin som arbejdet med DISC profilen følger – og få konkret viden om den indledende dialog, gennemførelsen af online personlighedstesten efterfulgt af en DISC analyse og en personlig gennemgang af resultaterne fra analysen.

Brug 3 min. og styrk dit teams udvikling: Lær om DISC og teamprofilen her.

Dialog

Dialog er starten på din DISC

Første trin i arbejdet med din DISC personprofil er en indledende og uforpligtende dialog om, hvilke behov og formål DISC skal understøtte.

Vores anbefaling til dig om det videre forløb bygger på netop denne dialog.

Online test

Din online personlighedstest er grundlaget

Andet trin er en personlighedstest, som du tilgår online. Du får tilsendt et link og et unikt login til testen, som består af 28 spørgsmål med 4 svarmuligheder.

Du giver nu det svar, der passer mest – og det svar der passer mindst for hvert spørgsmål.

Testen tager typisk 20 minutter at gennemføre.

Det er her vigtigt at slå fast, at der ikke findes forkerte svar i testen. For der findes ikke forkerte personprofiler.

Vi har hver især vores adfærdsmønstre, styrker og svagheder – og som medarbejdere og kollegaer skal vi derfor supplere hinanden.

For det er netop indsigten i vores forskelligheder, der skal i spil – så vi styrker vores sociale relationer, samarbejde, holdånd og trivsel.

Du kan også læse mere om vores professionelle medarbejdertest her.

Analyse

DISC analyse giver dig indsigt

Data fra personlighedstesten åbner for det tredje trin i arbejdet med DISC profilen – nemlig en DISC analyse.

Analysen klarlægger styrker og svagheder i din naturlige og tilpassede adfærd i forskellige situationer.

Du får fx værdifuld indsigt i, hvad der motiverer dig og hvad der ikke gør – og du får større forståelse for dig selv i samspil med andre mennesker.

Gennemgang

DISC profil med personlig gennemgang

Når DISC profilen er udarbejdet, går vi til fjerde trin: Vi mødes til en individuel gennemgang af din profil.

Gennemgangen varer ca. 1 time, og består af personlig tolkning, feedback og sparring.

Her har vi fokus på de behov og formål, som DISC skal understøtte – ligesom du fysisk får udleveret din brugervenlige DISC profilrapport.

Læs også følgende definition: “Hvad er en DISC profil?” Her får du nemlig en grundlæggende intro til DISC, profilens opbygning og betydning ud fra fire parametre.

Her vises en disc-profil
DISC-profiler giver indsigt i hver enkelt persons naturlige og adaptive adfærd, motivation, styrker og svagheder. DISC personprofiler er i dag blandt de mest anerkendte og populære værktøjer til at frigøre potentialet hos ledere og medarbejdere.

Brug 3 min. og få solid viden om DISC persontyper: Forstå de 4 personlighedstyper her.

Værdifuld indsigt

Din nye indsigt skal bruges → det betaler sig!

Du har netop læst om, hvordan din DISC profil laves – og om hvordan DISC profilen kan bruges som et målrettet redskab til personlig udvikling, lederudvikling, medarbejderudvikling og rekruttering.

Og din nye indsigt skal bruges i det daglige. Fx til bedre at:

  • Matche rollefordeling og opgaver i dit team
  • Skabe større trivsel og motivation
  • Forebygge og løse konflikter

Få hjælp til at bruge DISC profiler

Baseret på DISC profiler af høj kvalitet står vi klar til at hjælpe dig og dine kollegaer godt i mål.

Og en rigtig god start kunne med fordel være eventet Play Your Profile – vores meget populære DISC teambuilding.

Vil du have mere information om dine muligheder med DISC?

Kontakt os i dagbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laves en DISC profil?

Arbejdet med en DISC profil følger 4 overordnede trin:

1. Dialog er starten på din DISC
2. Din online personlighedstest er grundlaget
3. DISC analyse giver dig ny viden og indsigt
4. DISC profil med personlig gennemgang

Du kan også læse mere om hvordan din DISC profil laves her.

Hvad indeholder en DISC profil?

En DISC profil indeholder en analyse af din personlighed i form af en profilrapport.

Profilrapporten vil fx vise dig, hvilke af de 4 farver i DISC-modellen der er mest udtalte i din personlighed.

Desuden giver rapporten et indblik i, hvordan du interagerer i sociale sammenhænge, og hvilke styrker og udviklingsområder du har.

Du kan også læse mere om hvordan din DISC profil laves her.

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar