Hvordan laves din DISC profil?

Arbejdet med hver DISC profil følger fire overordnede trin – og resultatet er et målrettet redskab til udvikling af ledelse og medarbejdere.

Forfatter: Anders Nielsen

Sådan laves din DISC profil

Arbejdet med din DISC profil følger 4 trin

Arbejdet med din DISC følger 4 overordnede trin – og kort fortalt starter vi med en indledende dialog.

Vores dialog er efterfulgt af en personlighedstest, som du tilgår online. Testen er grundlaget for selve DISC analysen, som vi til sidst gennemgår med dig personligt.

Så læs videre – for nu uddyber vi nemlig hvert af de 4 trin i arbejdet med din DISC profil.

Mand arbejder på sin tablet

Brug 3 min. og styrk dit teams udvikling: Lær om DISC og teamprofilen her.

Dialog

Dialog er starten på din DISC

Første trin i arbejdet med din DISC profil er en indledende og uforpligtende dialog om, hvilke behov og formål DISC skal understøtte.

Vores anbefaling til dig om det videre forløb bygger på netop denne dialog.

Online test

Din online personlighedstest er grundlaget

Andet trin er en personlighedstest, som du tilgår online. Du får tilsendt et link og et unikt login til testen, som består af 28 spørgsmål med 4 svarmuligheder.

Du angiver nu det svar, der passer mest – og det svar der passer mindst for hvert spørgsmål.

Testen tager typisk 20 minutter at gennemføre.

Det er her vigtigt at slå fast, at der ikke findes forkerte svar i testen. For der findes ikke forkerte personprofiler.

Vi har hver især vores styrker og svagheder, og som medarbejdere og kollegaer skal vi derfor supplere hinanden.

For det er netop indsigten i vores forskelligheder, der skal i spil, så vi styrker vores samarbejde, holdånd og trivsel.

Du kan også læse mere om vores professionelle medarbejdertest her.

Analyse

DISC analyse giver dig indsigt

Data fra personlighedstesten åbner for det tredje trin i arbejdet med din DISC profil – nemlig en DISC analyse.

Analysen klarlægger styrker og svagheder i din naturlige og tilpassede adfærd.

Du får fx indsigt i, hvad der motiverer dig og hvad der ikke gør – og du får større forståelse for dig selv i samspil med andre.

Gennemgang

DISC profil med personlig gennemgang

Når din DISC profil er udarbejdet, går vi til fjerde trin: vi mødes til en individuel gennemgang af din profil.

Gennemgangen varer 1,5 time, og består af personlig feedback og sparring.

Her har vi fokus på de behov og formål, som DISC skal understøtte – ligesom du fysisk får udleveret din DISC profil.

Læs også følgende definition: “Hvad er en DISC profil?” Her får du nemlig en grundlæggende intro til DISC, profilens opbygning og betydning.

Her vises en disc-profil

Brug 3 min. og få solid viden om DISC persontyper: Forstå de 4 personlighedstyper her.

Din nye indsigt skal bruges → det betaler sig!

Du har netop læst om, hvordan din DISC profil laves – og om hvordan DISC profilen kan bruges som et målrettet redskab til udvikling af ledelse og medarbejdere.

Og din nye indsigt skal bruges i det daglige. Fx til bedre at:

  • Matche rollefordeling og opgaver i dit team
  • Skabe større trivsel og motivation
  • Forebygge og løse konflikter

Klar til at hjælpe jer

Her står vi også klar til at hjælpe dig og dine kollegaer godt i mål.

Og en rigtig god start kunne med fordel være eventet Play Your Profile – vores super populære DISC teambuilding.

Vil du have mere information om dine muligheder med DISC?

Kontakt os i dagbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan laves en DISC profil?

Arbejdet med en DISC profil følger 4 overordnede trin:

1. Dialog er starten på din DISC
2. Din online personlighedstest er grundlaget
3. DISC analyse giver dig indsigt
4. DISC profil med personlig gennemgang

Du kan også læse mere om hvordan din DISC profil laves her.

Hvad indeholder en DISC profil?

En DISC profil indeholder en analyse af din personlighed i form af en profilrapport.

Profilrapporten vil fx vise dig, hvilke af de 4 farver i DISC-modellen der er mest udtalt i din personlighed.

Desuden giver rapporten et indblik i, hvordan du interagerer med andre, og hvilke styrker og udviklingsområder du har.

Du kan også læse mere om hvordan din DISC profil laves her.

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar