Hvad er en DISC profil? Få svar & lær om personprofiler her!

Hvad er en DISC profil? ⭐ | ✓ DISC profilen er et analyseværktøj til at vurdere adfærd. | ✓ Lær om DISC profiler → Læs med her!

Forfatter: Anders Nielsen

Hvad er en DISC profil?

Få svaret på hvad en DISC profil er her

En DISC profil er et anerkendt analyseværktøj, som bruges til at vurdere menneskers adfærd – og selve vurderingen sker på baggrund af en DISC-analyse.

Baseret på professor og psykolog William Moulton Marstons forskningsbaserede teorier i 1928 – og senere videreudviklet af psykologen John G. Geier i 1958 – tilbyder den nutidige udgave af DISC profilen indsigt i de fire fundamentale adfærdstræk, der driver os: Dominans (D), Indflydelse (I), Stabilitet (S) og Kompetent (C).

DISC profiler: Baseret på 4 fundamentale adfærdstræk

DISC profiler er således baseret på fire fundamentale adfærdstræk – som i større eller mindre grad præger en persons adfærd.

Heraf hvordan en person interagerer, kommunikerer og samarbejder med andre mennesker – og en DISC profil kan derfor være et nyttigt redskab og en uvurderlig ressource til dybdegående forståelse af individuelle adfærdspræferencer.

D-I-S-C: Adfærdstræk med bogstavbetegnelse og farve

Navnet DISC dækker over disse fire adfærdstræk – med hver deres bogstavbetegnelse og farve:

D står for Dominans ( Rød )

I står for Indflydelse ( Gul )

S står for Stabilitet ( Grøn )

C står for Kompetent ( Blå )

Spring videre til næste afsnit – og bliv klogere på DISC profilens opbygning!

Her vises en disc-profil som resultat af en DISC personlighedstest.
DISC profiler bruges til at beskrive menneskers adfærd i forskellige sammenhænge, og tager udgangspunkt i DISC modellens fire parametre: D (Dominans), I (Indflydelse), S (Stabilitet) og C (Kompetent).

DISC profilens opbygning

Sådan er DISC profilen opbygget

En DISC profil er bygget op omkring DISC modellen – også kaldet en interpersonal circumplex model.

Ja, det kan lyde lettere højttravende – men dækker i sin enkelthed over følgende:

  • Interpersonal = Adfærd i relationer / Positionering i gruppen
  • Circumplex = Modellen er cirkelformet / rund

DISC profilen: Baseret på DISC modellens to ortogonale akser i en cirkel

Baseret på DISC modellens to ortogonale akser, en vandret akse og en lodret akse, omsluttet af en cirkel – illustrerer DISC profilen hvordan de fire fundamentale adfærdstræk interagerer og udgør en persons unikke adfærdsprofil.

Ved at belyse disse fire centrale adfærdsparametre i forskellige DISC profiler kan vi få en dybere indsigt i andres og egen adfærd, præferencer og motivationsfaktorer – hvilket gør DISC til et brugervenligt og effektivt værktøj til at forstå og forbedre interpersonelle relationer.

Visualisering af DISC modellen.
DISC model: DISC profiler er baseret på DISC modellen og dens to krydsende akser: En lodret og en vandret akse – med i alt fire parametre, som giver en større forståelse af menneskers adfærd i forskellige situationer.

Den vandrette X-akse

Den vandrette akse – eller x-aksen – mod venstre fortæller om fokus på opgaven, der skal løses. Mod højre på denne akse ligger fokus på mennesker.

Det vil sige, at en rød og blå profil vil have mere fokus på opgaven, der skal løses. Hvorimod gule og grønne profiler vil have mere fokus på, hvordan vi har det sammen, mens opgaven løses.

Du kan også sige, at mennesker der ligger til venstre, vil have mere fokus på målet – og farverne mod højre vil have mere fokus på processen og samarbejdet.

Den lodrette Y-akse

Den lodrette akse – eller y-aksen – fortæller noget om, hvordan vi handler og interagerer med vores omverden.

Som du kan se ud fra ovenstående DISC model, vil en blå og grøn adfærd typisk være mere indadvendt, struktureret og eftertænksom – og knap så direkte i forhold til andre mennesker.

En rød og gul adfærd vil derimod hurtigt træffe beslutninger og uddelegere opgaver – og interagerer meget naturligt med andre undervejs.

Det betyder fx, at du typisk vil se flere økonomimedarbejdere, der har en overvægt af blåt i deres individuelle profiler end udpræget gule personprofiler – og fx i højere grad vil se en markant gul og rød disc profil inden for opsøgende salgsarbejde mv.

Brug 3 min. og styrk dit team med Play Your Profile: Opdag DISC teambuilding her.

To personer til jobsamtale taler om kandidatens DISC profil.
Det forsknings- og evidensbaserede DISC profilværktøj adskiller sig fra andre personlighedstests ved sit fokus på adfærdspræferencer og -stile i arbejdslivet – ligesom professionelle DISC profiler tilbyder praktiske handlingsplaner for personlig og arbejdsrelateret udvikling.

Profil i 4 farver

Din profil er inddelt i 4 farver

For bedre at beskrive de fire adfærdstræk – også kaldet persontyper – bruger vi farverne rød, gul, grøn og blå sammen med bogstavbetegnelserne D-I-S-C, som udgør et effektivt udgangspunkt for at forstå forskellige personlige adfærdsmønstre:

D – Rød

I – Gul

S – Grøn

C – Blå

Udvalgte karakteristika: Kort beskrivelse af de fire persontyper

Persontyperne bag de fire bogstaver i DISC – og heraf fire farver – åbner for en bedre forståelse af menneskers adfærdsmønstre, kommunikationsstil og præferencer.

Den røde profil har fx et stort fokus på (hurtig) handling og effektivitet, tør tage risici – og er på en evig jagt efter at opnå bedre resultater.

En gul DISC profil nyder social interaktion, kommunikerer naturligt sine mange idéer – og er generelt meget udadvendt.

Den grønne profil er typisk fokuseret på stabilitet, tryghed og fællesskab – og søger harmoni i samspillet med andre.

Endelig foretrækker den blå profil struktur, planlægning og muligheden for at arbejde selvstændigt – og fokuserer på nøjagtighed og høj kvalitet.

Dette er blot nogle af de karakteristika og egenskaber, der er forbundet med hver farve i DISC. Du kan læse meget mere om netop dette i vores blogindlæg om de 4 DISC personlighedstyper – det er blot at klikke på linket nedenfor.

Brug 3 min. og få solid viden om DISC persontyper: Forstå de 4 personlighedstyper her.

Hvad er DISC profil - 4 personer viser de 4 disc farver.
De 4 persontyper i DISC har hver deres karakteristika, som påvirker adfærden og kan identificeres ud fra DISC-profilen. Den røde, gule, grønne og blå persontype bidrager hver især på afgørende måder til et godt teamsamarbejde.

Farver og adfærd

Dine DISC farver præger din adfærd

Menneskers forskellige DISC profiler indeholder alle fire farver i DISC.

Forskellen ligger i graden af farverne i vores egen unikke profil – og heraf i hvor lav eller høj grad disse farver præger vores adfærd i privat- og arbejdslivet. Under såvel normale omstændigheder – og i pressede situationer.

Har du fx en overvægt af den røde farve i din DISC profil, vil den røde farves adfærdstræk præge dig, dine præferencer og handlinger.

Dette kan være fordelagtigt i visse situationer – og mindre hensigtsmæssigt i andre…

Forstå din DISC profil: Få solid viden og konkrete værktøjer

Ved at forstå din DISC profil kan du få solid viden og konkrete værktøjer til din personlige udvikling.

Herunder med fokus på dine styrker – og de svagheder der kræver opmærksomhed – i forhold til din naturlige og tilpassede adfærd.

Viden og værktøjer som kan hjælpe dig med at navigere (endnu) bedre i forskellige sociale og professionelle sammenhænge.

Person i sort skjorte holder 2 farvede puslespilsbrikker
DISC-profiler kombineret med en professionel DISC tilbagemelding fremmer forståelse for forskellige kommunikationsstile og adfærdsmønstre – hvilket kan hjælpe ledere og medarbejdere med at forbedre samarbejde og mindske misforståelser. På vejen mod fælles mål.

Brug 3 min. og forstå: Hvad en personlighedstest er her.

Værdifuld indsigt

Få værdifuld indsigt med DISC: Styrk trivsel og samarbejde!

Du har netop læst om hvad en DISC profil er – og fået viden om DISC profilens opbygning baseret på DISC modellen.

Dertil har du fået indsigt i udvalgte karakteristika ved de fire persontyper i DISC-terminologien – og heraf hvordan dine DISC profil farver naturligt præger din adfærd.

Klar med svar og skræddersyede løsninger til dig og dit team

Vil du blive (endnu) klogere på, hvordan DISC-profiler kan hjælpe dig og dine kollegaer til at forstå hinanden bedre, kommunikere effektivt med hinanden – og styrke jeres samarbejde?

Ja, så er vi klar med svar – ligesom vi altid kan hjælpe med en professionel, skræddersyet løsning til netop jer!

Kontakt os i dagbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en DISC profil?

En DISC profil er et anerkendt analyseværktøj, som bruges til at vurdere vores adfærd – og selve vurderingen sker på baggrund af en DISC-analyse.

Baseret på professor og psykolog William Moulton Marstons forskningsbaserede teorier i 1928 – og senere videreudviklet af psykologen John G. Geier i 1958 – tilbyder den nutidige udgave af DISC profilen indsigt i de fire fundamentale adfærdstræk, der driver os: Dominans (D), Indflydelse (I), Stabilitet (S) og Kompetent (C).

Du kan også læse mere om hvad en DISC profil er her.

Hvordan er en DISC profil opbygget?

En DISC profil er bygget op omkring DISC modellen – også kaldet en interpersonal circumplex model.

Derudover er DISC profilen opbygget af to ortogonale akser: En lodret akse og en vandret akse der sammen danner en cirkel.

Du kan læse mere om hvordan en DISC profil er opbygget her.

Hvorfor bruge DISC profiler?

Det giver mange fordele at bruge DISC profiler – fx som professionelt og effektivt redskab til at skabe bedre teamwork, effektiv kommunikation og øget forståelse af enkeltpersoner og sociale relationer i arbejdsmiljøet.

Ved at se på en persons profil og vigtige adfærdstræk kan ledere og teammedlemmer få værdifuld viden om, hvordan de bedst motiverer, leder, kommunikerer og samarbejder i effektive teams.

Profilen hjælper også med at identificere områder, hvor en medarbejder kan have brug for yderligere fokus og støtte i forhold til faglig og personlig udvikling.

Du kan læse mere om DISC medarbejdertesten her.

Hvad er de 4 farver i en DISC-profil?

De fire farver i en DISC-profil er rød, gul, grøn og blå. Hver farve repræsenterer en særlig adfærdstype og har tilhørende karakteristika – fx:

• Den røde profil har typisk fokus på at handle og få tingene gjort
• Den gule profil nyder socialt samspil og kan lide at kommunikere
• Den grønne profil er fokuseret på stabilitet og samspillet med andre
• Den blå profil fokuserer på struktur, nøjagtighed og planlægning

Alle mennesker har – i større og mindre grad – alle typer repræsenteret i deres egen profil.

Du kan også læse mere om hvad en DISC profil er her.

Kilder og referencer

en.wikipedia.org: Learn About Psychologist William Moulton Marston

situational.com: The Four D-I-S-C Personality Types

en.wikipedia.org: About American Psychologist John George Geier

situational.com: The Four Personality Types

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

3 kommentarer til “Hvad er en DISC profil? Få svar & lær om personprofiler her!”

  1. Super spændende. Tak for en god og kort artikkel. Jeg har selv et team på 12 personer,som jeg ønsker at få testet og arbejde videre med indsigt i os selv. Så I hører nok fra mig en af dagene.

    Svar

Skriv en kommentar