Hvad er en personlighedstest?

En personlighedstest er et psykologisk værktøj, der kan bruges til at belyse og vurdere en persons naturlige og tillærte adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingsmuligheder.

Forfatter: Martin Haastrup Ishøi

Hvad er en personlighedstest?

Få svaret på hvad en personlighedstest / persontypetest er her

En personlighedstest er et psykologisk værktøj, der kan bruges til at belyse og vurdere en persons naturlige og tillærte adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingsmuligheder.

Der findes mange forskellige typer af personlighedstests – med forskellige grader af dybde og nuancer.

Kun et fåtal af disse personlighedstests er forskningsbaserede og bredt anerkendte.

Personlighedstests er særligt udbredte på arbejdsmarkedet, hvor virksomheder, organisationer og offentlige institutioner bruger dem til forskellige formål – heraf fx til at styrke rekruttering medarbejderudvikling og teamudvikling.

Definitionen

Definition af personlighedstest

Definitionen af personlighedstest er en test, der bruges til at belyse personlighedstræk, der har indflydelse på en persons adfærd.

Personlighedstesten kan blandt andet belyse en persons præferencer, motivationsfaktorer, udviklingsmuligheder og fremskridt.

Kvinde tager en DISC profil test online.
Der findes flere typer personlighedstests – heriblandt er DISC et af de mest anerkendte, forskningsbaserede profil- og testværktøjer, som fx beskriver personers adfærdstræk og præferencer.

Brug 3 min. og bliv ekspert via 4 konkrete trin: Forstå hvordan en DISC-profil laves her.

Typer af tests

Hvilke personlighedstests findes der?

Der findes mange forskellige personlighedstests – og der er stor forskel på testenes seriøsitet, validitet, hvad de måler og hvad de konkret belyser.

De forskningsbaserede og anerkendte tests er typisk baseret på en underliggende psykologisk teori, og kan give et dybt og nuanceret billede af et menneskes personlighed.

Disse personlighedstests arbejder oftest ud fra en række personlighedstyper, som afdækker og kortlægger menneskers personlighedstræk og adfærdsmønstre.

I de næste afsnit får du en hurtig præsentation af 5 af de mest udbredte og anerkendte personlighedstests på markedet.

Rigtig god fornøjelse!

Kvinde er blevet klogere med en DISC personlighedstest.
En DISC personlighedstest er kendt for sin anvendelighed i praksis – og hjælper individer og organisationer med at forstå adfærdsstile og præferencer, hvilket fx kan fremme bedre kommunikation, samarbejde og konfliktløsning i teams.

Brug 3 min. og forstå nonverbal kommunikation: Lær om kropssprog her.

DISC – 4 persontyper med dybde og nuancer

DISC er et forskningsbaseret profil- og testværktøj, som bruges til at beskrive adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingspotentiale.

DISC er baseret på et teoretisk grundlag, som er skabt af professor og psykolog William Marston i 1928 – og videreudviklet i 1958 af professor John Geier.

DISC personlighedstesten belyser personprofiler ud fra 4 overordnede adfærdstræk – også kaldet personlighedstyper – med hver deres farve: rød, blå, gul og grøn.

Enneagrammet – 9 persontyper

Persontypeværktøjet Enneagrammet er udviklet af den chilenske psykiater Claudio Naranjo, og er særlig populært i forbindelse med personlig udvikling – men bruges også i forbindelse med teamsammensætning og teamsamarbejde.

Enneagrammet som persontypeværktøj arbejder med 9 persontyper, som bruges til at forstå de måder, som menneskets psyke arbejder på.

NPI (Narcissistic Personality Inventory)

NPI – eller Narcissistic Personality Inventory – er kendt som en narcissistisk personlighedstest, og er oprindeligt udviklet som et diagnosticerende persontypeværktøj.

Særligt erhvervslivet har sidenhen taget denne personlighedstest i brug til at vurdere graden af narcissisme i et menneskes personlighed.

Her i forhold til stillinger hvor en høj grad af narcissisme vurderes som en fordel i jagten på succes – fx leder- eller salgsstillinger.

MBTI – 4 psykologiske funktioner

MBTI – som er en forkortelse for Myers–Briggs Type Indicator – er en personlighedstest, som er udviklet af Katharine Cook Briggs og hendes datter Isabel Briggs Myers.

Personlighedstesten MBTI er baseret på psykiateren Carl Jungs teori om følgende 4 psykologiske funktioner: ekstraversion, sensation, tanke og opfattelse.

Master Person Analyse (MPA)

MPA er en danskudviklet personlighedstest, som hovedsageligt bruges til rekruttering.

Testen måler adfærd og personlige egenskaber i en jobsammenhæng. Værktøjet kan her hjælpe virksomheder og organisationer med at vurdere, om kandidaten matcher job og arbejdspladsens kultur.

Hvad er en personlighedstest: Mekanismer i personlighed.
Der er betydelige variationer blandt rækken af personlighedstests i forhold til deres seriøsitet, validitet og hvad de konkret måler og belyser. Forskningsbaserede og bredt anerkendte personlighedstests giver en dybere og mere nuanceret forståelse af et menneskes personlighed.

Brug 3 min. og læs om Play Your Profile: Styrk teamet med DISC teambuilding.

Formål

Hvornår bruges en personlighedstest?

En personlighedstest bruges oftest i forbindelse med:

  • Rekruttering
  • Teamudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Lederudvikling
  • Personlig udvikling

Rekruttering

I forbindelse med rekruttering kan personlighedstesten give værdifuld viden om kandidaternes individuelle adfærd og præferencer – og her være et værdifuldt bidrag til den samlede vurdering af, om kandidaterne hver især passer til stillingen, teamet og arbejdspladsen.

Teamudvikling

Teamudvikling kombineres i stadig større grad med personlighedstests af teamets medlemmer. Her bruges de efterfølgende personprofiler og analyser til at styrke teamsamarbejdet. Fokus er typisk på bedre rollefordeling og større fælles forståelse.

Medarbejderudvikling

Personlighedstests bruges i stor stil til test af medarbejdere som grundlag for effektiv medarbejderudvikling. Testens resultat giver både medarbejder og leder indsigt i medarbejderens adfærdsmønstre og motivationsfaktorer – ligesom testen kan belyse udviklingspotentialer og fremskridt over tid.

Lederudvikling

Målrettet lederudvikling inddrager som oftest afdækning af den enkelte leders personlighedstræk via en eller flere personlighedstests. Formålet er at give lederen større indsigt i egne adfærdsmønstre – og heraf skabe et stærkere udgangspunkt for lederens udviklingspotentiale.

Personlig udvikling

Personlighedstest til private har typisk fokus på personlig udvikling – med nuanceret og solid indsigt i personlige adfærdsmønstre, præferencer og karaktertræk. Personlighedstesten er også udbredt i forbindelse med privates jobsøgning – som et stærkt og reflekteret bidrag til den skriftlige ansøgning, CV’et og jobsamtalen.

Brug 3 min. og bliv ekspert i samspillet mellem persontyper: Forstå DISC profil typer her.

Resultat

Hvad viser en personlighedstest?

En personlighedstest viser en persons adfærdstræk, præferencer og motiver – og typen af personlighedstest der benyttes, afgør hvor nuanceret og kvalificeret resultatet er.

På baggrund af personlighedstestens resultat er det fx muligt at forudsige og vurdere personens adfærd i forskellige situationer.

Er personen fx:

  • Introvert eller ekstrovert?
  • Handlekraftig eller passiv?
  • Forandringsvillig eller stabilitetssøgende?

Det er viden som du – og personen selv – kan bruge til at overveje og beslutte på baggrund af.

Desuden kan resultatet af personlighedstesten skabe et indsigtsfuldt fundament for udvikling i forhold til styrker og potentialer. Fx med fokus på personlige adfærdstendenser der søges styrket eller dæmpet.

Her vises en disc-profil som resultat af en DISC personlighedstest.
DISC er et anerkendt redskab til at vurdere menneskers adfærd og præferencer – og DISC personlighedstesten bruges af virksomheder og organisationer over hele verden. Bemærk: Der findes ikke rigtige eller forkerte svar i en DISC test, da der ikke findes rigtige og forkerte personprofiler.

Brug 3 min. og bliv ekspert i profiler til udvikling og ledelse: Lær om DISC personprofil her.

Værdi

Hvad kan man bruge en personlighedstest til?

En personlighedstest kan bruges til at klarlægge en persons adfærdstræk og præferencer i forskellige situationer.

Brugen af personlighedstests – også kendt som persontypetests – er i dag meget udbredt på det danske arbejdsmarked.

Her bruger virksomheder og organisationer i stor stil forskellige typer af personlighedstests som rekrutteringstest – og værktøj til udvikling i løbet af et ansættelsesforløb.

Vurdering af adfærdsmønstre og udviklingspotentiale

Kandidaten eller medarbejderen tager en personlighedstest online – og resultatet er en personprofil, som er udgangspunktet for en profilanalyse.

Analysen kan bruges til at vurdere kandidatens eller medarbejderens adfærdsmønstre og udviklingspotentiale.

Udbredelsen af personlighedstesten på arbejdsmarkedet betyder også, at mange interne HR-medarbejdere og chefer med personaleansvar har taget en certificering i udførelse og tolkning af personprofiler.

Personlighedstests kan give en forståelse af personlighedstræk

Personlighedstesten og den efterfølgende personprofil tilbyder en dybdegående forståelse af menneskers grundlæggende personlighedstræk – og heraf deres unikke styrker og svagheder.

Denne forståelse er oftest afgørende for at skabe effektive teams og arbejdsrelationer. Når medarbejdere og ledere er bevidste om deres egne styrker, svagheder, præferencer og motivationsfaktorer, bliver det lettere for alle involverede at skabe og vedligeholde et arbejdsmiljø, hvor alle kan trives og yde deres bedste.

I sidste ende understøtter en dybdegående forståelse af egne og andres personlighedstræk udviklingen af stærke, effektive teams, der kan håndtere udfordringer kreativt – og samarbejde harmonisk mod fælles mål.

Person i sort skjorte holder 2 farvede puslespilsbrikker
En personlighedstest er et populært redskab, som blandt andet bruges til at belyse og vurdere en persons adfærdstræk, præferencer og personlige egenskaber.

Brug 3 min. og bliv ekspert i adfærd og reaktionsmønstre: Forstå en DISC analyse her.

Styrk jeres fælles udvikling

Få indsigt i dig selv og dit team

I dette blogindlæg har du blandt andet fået svar på spørgsmålet: Hvad er en personlighedstest? Dertil har du fået viden om 5 af de mest udbredte personlighedstests – og hvad man i høj grad bruger personlighedstesten til.

Overvejer du DISC som værktøj til at skabe sammenhængskraft og udvikling for dig og dine teammedlemmer – ja, så er det bare om at kontakte os.

Starter med god dialog

Det starter med en god dialog – og med det udgangspunkt finder vi den rigtige løsning for dig og dine kollegaer.

Uanset om dit fokus er på teamudvikling med en teamprofil, medarbejderudvikling, rekruttering eller noget helt fjerde.

Kontakt os i dagbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en personlighedstest?

En personlighedstest er et psykologisk værktøj, der kan bruges til at belyse og vurdere en persons naturlige og tillærte adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingsmuligheder.

Der findes mange forskellige typer af personlighedstests – med forskellige grader af dybde og nuancer.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Hvad er definitionen af en personlighedstest?

Definitionen af personlighedstest er en test, der bruges til at belyse personlighedstræk, der har indflydelse på en persons adfærd.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Hvad er formålet med en personlighedstest?

Formålet med en personlighedstest er at identificere og analysere individuelle adfærdstræk, præferencer, motivationsfaktorer og udviklingsmuligheder.

Personlighedstests bruges ofte i rekruttering, teamudvikling, medarbejderudvikling, lederudvikling og personlig udvikling for bedre at forstå, hvordan enkeltpersoner kan passe ind i et team eller en arbejdsrolle.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Hvilke personlighedstests findes der?

Der findes mange forskellige typer af personlighedstests – og der er stor forskel på testenes seriøsitet, validitet, hvad de måler og hvad de konkret belyser.

De fem mest udbredte og anerkendte personlighedstests på markedet er:

DISC
• MBTI
• Enneagrammet
• NPI
• MPA

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Hvad er forskellen på forskningsbaserede personlighedstests og andre tests?

Forskningsbaserede personlighedstests er udviklet på baggrund af solid psykologisk teori og har gennemgået omfattende valideringsprocesser for at sikre deres nøjagtighed og pålidelighed.

Andre tests mangler denne videnskabelige baggrund og validering, hvilket gør dem mindre pålidelige til præcist at vurdere personlighedstræk.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Er personlighedstests nøjagtige i at forudsige adfærd og præstationer?

Selvom personlighedstests kan give nøjagtig og værdifuld indsigt i en persons adfærdsmønstre og præferencer, er de ikke fejlfri.

Personlighedstesten kan ikke tage højde for alle aspekter af en persons adfærd eller den indflydelse, som omgivelser og situationer kan have.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Kan resultaterne af en personlighedstest ændre sig over tid?

Ja, resultaterne af en personlighedstest kan ændre sig over tid.

Menneskers adfærd og præferencer kan udvikle sig med nye erfaringer, personlig vækst og ændrede livsomstændigheder.

Derfor kan det være nyttigt at gentage testen med jævne mellemrum for at fange disse ændringer.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Hvordan sikrer man, at personlighedstests bruges etisk i en arbejdsmæssig sammenhæng?

For at bruge personlighedstests etisk i arbejdet, bør man sikre, at man anvender testene som et af flere værktøjer til vurdering.

Som bruger af personlighedstests bør man undgå at basere vigtige beslutninger udelukkende på testresultaterne – og sikre, at alle data håndteres fortroligt og med respekt for den enkelte persons privatliv.

Det er også vigtigt at kommunikere klart med kandidater og medarbejdere om, hvordan og hvorfor testene bruges.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Kan man stole på resultatet af en gratis personlighedstest?

Gratis personlighedstests kan være nyttige for selvrefleksion – men de bør anvendes med forsigtighed grundet følgende begrænsninger i pålidelighed og validitet:

Mangel på videnskabelig validering: Mange gratis personlighedstests er ikke udviklet med strenge videnskabelige standarder. De gratis tests mangler ofte den omfattende forskning og validering, der er nødvendig for at sikre, at testen måler det, den hævder at måle.

Standardisering og normering: Professionelle tests gennemgår processer for standardisering og normering for at sikre, at resultaterne er konsistente og sammenlignelige på tværs af forskellige populationer.

Selvrapporteringsbias: Gratis tests er ofte alene baseret på selvrapportering – og resultaterne kan derfor være kraftigt påvirket af, hvordan individer ønsker at se sig selv eller blive opfattet af andre.

Mangel på kontekstualisering: Professionelle personlighedstests administreres ofte med støtte fra en kvalificeret fagperson, der fortolker resultaterne i en relevant kontekst. Gratis tests mangler denne vigtige komponent.

Du kan læse mere om hvad en personlighedstest er her.

Kilder og referencer

indeed.com: 8 Personality Tests Used in Psychology (And by Employers)

verywellmind.com: What Is a Personality Test?

britannica.com: Personality Assessment

opm.gov: Personality Tests

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar