Rekruttering og personprofiler: Sådan gør du → Do’s & Don’ts

Rekruttering og personprofiler ⭐ | ✓ Sådan bruger du DISC i din rekrutteringsproces! | ✓ Do’s & Don’ts til rekruttering med DISC → Se her.

Forfatter: Martin Haastrup Ishøi

Rekruttering og personprofiler

Sådan bruger du DISC personprofiler til din rekruttering

Rekruttering er en af de vigtigste processer for enhver arbejdsplads, da processen handler om at finde de rigtige talenter, der passer bedst til virksomhedens kultur – og ikke mindst effektivt kan bidrage til at indfri virksomhedens mål.

I dagens konkurrenceprægede arbejdsmarked er det afgørende at have effektive metoder til at evaluere og forstå potentielle medarbejdere – heraf også deres personlighed og adfærdsmønstre.

Ét værktøj der gennem årene har opnået stor anerkendelse og popularitet inden for rekruttering, er DISC-profilen – som bruges af tusindvis af danske arbejdspladser til optimering af rekrutteringsprocessen.

Du får konkrete Do’s & Don’ts til rekrutteringsprocessen!

I dette blogindlæg får du konkrete råd til, hvordan du med fordel kan bruge DISC-profilværktøjet til din rekruttering – ligesom du får viden om, hvordan du ikke skal bruge DISC i din kandidatvurdering og beslutningsproces.

Dertil får du 5 grunde til, hvorfor de rette kompetencer er vigtige i forhold til at tolke og vurdere kandidaters DISC profiler retvisende.

Rigtig god fornøjelse!

Rekruttering og personprofiler i ansættelsesforløb
DISC personprofiler er et anerkendt og udbredt redskab til at understøtte rekrutteringsprocessen. Det er dog vigtigt, at du ved, hvordan du kan bruge redskabet til at vurdere og vælge blandt rækken af jobkandidater.

Brug 3 min. og bliv ekspert i fremgangsmåden: Sådan tager du DISC profil testen!

Sådan gør du

Her får du 4 x Do’s til din rekrutteringsproces med DISC

I dette afsnit får du fire konkrete tips til, hvad du skal gøre, når du beslutter dig for at bruge DISC profilering i din rekrutteringsproces.

Så hop bare videre – og bliv klogere på at optimere rekrutteringen med DISC!

To personer til jobsamtale taler om kandidatens DISC profil.
DISC-profilværktøjet er en fremragende og særdeles udbredt ressource til rekruttering. Her får du 4 vigtige tips til, hvordan du bruger DISC-profilværktøjet til at vurdere og udvælge de bedste jobkandidater – så du er sikker på at finde den rette kandidat til din arbejdsplads!

Brug 3 min. og bliv ekspert via 4 konkrete trin: Forstå hvordan en DISC-profil laves her.

1. Forstå formålet med DISC-profilen:

Før du begynder at anvende DISC-profiler i rekrutteringsprocessen, er det vigtigt at forstå, hvad DISC kan bidrage med. DISC-profilen giver dig indsigt i en persons adfærdsmønstre, motivationsfaktorer og kommunikationsstil.

Ved at bruge DISC-profilen kan du bedre identificere kandidater, der bedst passer til specifikke stillinger, teamdynamik og kulturen på din arbejdsplads.

2. Definér stillingens krav og ønskede adfærdsmønstre:

Inden du anvender DISC-profilen, er det vigtigt at have klare retningslinjer for, hvilke adfærdsmønstre og egenskaber der er vigtige for den pågældende stilling.

Vær derfor specifik og identificér de nøglekompetencer og adfærdsmønstre, der vil være afgørende for succes i rollen.

3. Brug DISC-profilen som en del af den samlede vurdering:

DISC-profilen bør altid være en del af en bredere vurdering af kandidaten – og det samme gælder i øvrigt for brugen af intelligenstests i rekrutteringsprocesser. Brug derfor DISC som et supplement til interviews, referencer, praktiske færdighedstests mv.

Her kombinerer du resultaterne fra kandidatens DISC-profil med andre indikatorer for at få en mere omfattende forståelse af kandidatens egnethed til stillingen.

4. Tilpas teamdynamikken:

Et vigtigt aspekt af DISC-profilen er at identificere, hvordan en kandidats adfærdsmønstre passer ind i det eksisterende team.

Du kan derfor med fordel bruge DISC-profilen til at skabe et afbalanceret og mangfoldigt teamsamarbejde ved at identificere, hvilke profiler der kan supplere hinanden – og bidrage til en harmonisk samarbejdskultur.

Brug 3 min. og bliv ekspert i samspillet mellem persontyper: Forstå DISC profil typer her.

DISC til rekruttering og personprofiler
Brug DISC-profiler som et supplerende værktøj til målrettet rekruttering – i en samlet vurdering. Her fx ved at sammenholde definerede jobkrav og ønsket adfærd hos kandidaten med resultatet af dennes personprofil.

Brug 3 min. og forstå nonverbal kommunikation: Lær om kropssprog her.

Det skal du undgå at gøre

Husk disse 4 x Don’ts når du bruger DISC til rekruttering

Læs dette afsnits fire vigtige Don’ts – som du bør huske, når du bruger DISC profiler til rekruttering på din arbejdsplads.

Så spring videre – disse faktorer kan nemlig alle være afgørende for en vellykket eller en ineffektiv rekrutteringsproces – for dig, din organisation og den potentielle nye medarbejder.

Visualisering af hvordan mand ikke skal bruge personprofiler i rekrutteringsprocessen.
Glem ikke de følgende 4 x Don’ts når du bruger professionelle DISC-profiler til rekruttering – såsom ikke alene at basere din kandidatvurdering og ansættelsesbeslutning på DISC-profilen.

Brug 3 min. og vælg den rigtige persontypetest: Lær om 3 niveauer af DISC-test her.

1. Brug ikke DISC-profilen som eneste afgørende faktor:

Mens en DISC-profil giver nuanceret og værdifuld indsigt i kandidaters persontype og adfærdsmønstre, bør profilen ikke være den eneste afgørende faktor i rekrutteringsbeslutningen.

Andre faktorer såsom kandidaternes erfaring, færdigheder og personlige værdier skal også tages i betragtning.

2. Undgå at generalisere eller stigmatisere:

DISC-profilen er et værktøj til at forstå adfærdsmønstre – ikke til at sætte sort/hvide etiketter på mennesker.

Undgå derfor at generalisere eller stigmatisere kandidater baseret på deres profil. Brug resultatet som et udgangspunkt for dialog og forståelse.

3. Overlad ikke hele vurderingen til DISC-profilen:

Selvom en professionel og nuanceret DISC-profil giver værdifulde indsigter i jobkandidaten, bør den ikke erstatte grundige interviews og andre evalueringsteknikker.

Det er derfor vigtigt at benytte en vifte af værktøjer til at vurdere kandidater til et job.

4. Glem aldrig den menneskelige faktor:

Til trods for DISC-profilens nøjagtige indblik i en persons adfærdsmønstre er det vigtigt at forstå, at menneskers adfærd kan variere afhængigt af den individuelle kontekst.

Vær opmærksom på, at kandidatens adfærd kan ændre sig over tid – og i forskellige miljøer.

Brug 3 min. og find de rette jobkandidater: Lær om DISC rekrutteringstesten her.

Kvinde illustrerer en DISC personprofil med to puslespilsbrikker.
Når det kommer til vurdering og udvælgelse af de rette kandidater til en jobstilling, er det afgørende at have en grundig forståelse af jobkandidaternes adfærdsmønstre, kommunikationsstil og motivationsfaktorer. Her kan DISC personprofiler bidrage med værdifuld indsigt i jagten på det bedste match.

Brug 3 min. og bliv ekspert i adfærd og reaktionsmønstre: Forstå en DISC analyse her.

Analyse og tolkning

5 grunde: Dyb viden om DISC-profiler er afgørende for analyse og tolkning

Det er afgørende, at personen – der analyserer og tolker jobkandidaters DISC personprofiler – har en dyb viden om profilværktøjet. Ganske enkelt for at kunne vurdere kandidaterne på et retvisende grundlag.

Denne viden kan du opnå via et professionelt DISC certificeringsforløb – eller ved at inddrage en ekstern og certificeret DISC-konsulent til at stå for tolkningen og analysen af kandidaternes individuelle personprofiler.

Nedenfor får du opridset vigtigheden af denne dybe viden og dens betydning for en vellykket rekrutteringsproces med DISC:

1. Forståelse af DISC-profilværktøjet:

Dyb viden om DISC-profilværktøjet er afgørende for at forstå de forskellige aspekter af en persons adfærdsmønstre og personlighedstræk, som værktøjet evaluerer. 

Dette omfatter bl.a. at kende til de fire overordnede personlighedstyper i DISC-modellen:

Dominans (D)

Indflydelse (I)

Stabilitet (S)

Kompetent (C)

– og ikke mindst viden om hvordan kandidatens unikke sammensætning af disse fire parametre fx påvirker hans/hendes kommunikation, beslutningstagning og samarbejdsevner på arbejdspladsen.

2. Nøjagtig tolkning af personprofiler:

At tolke og analysere en jobkandidats DISC-personprofil kræver en dybdegående forståelse af værktøjet – heraf for at kunne identificere forskellige typer af handlemønstre og præferencer i personprofilen samt deres indbyrdes forhold.

En korrekt tolkning vil således kunne give en præcis og nuanceret forståelse af kandidatens adfærd og motivationsfaktorer i arbejdslivet.

3. Kontekstualisering og individuel tilpasning:

En dyb viden om DISC-profilværktøjet giver dig også mulighed for at kontekstualisere en kandidats personprofil i forhold til den specifikke jobstilling og virksomhedskultur.

Ikke alle profiler er egnede til alle jobfunktioner eller teams. Ved at forstå de forskellige profiler i kandidatfeltet kan du bedre vurdere, hvordan hver enkel kandidats profil matcher de ønskede kompetencer og adfærdsmønstre.

4. Reduktion af fordomme og skævvridning:

En solid viden om DISC hjælper dig desuden med at reducere skævvridning, fordomme og subjektivitet i rekrutteringsprocessen.

Ved at bruge objektive kriterier og validere observationer med DISC-profilen kan du træffe mere velinformerede beslutninger – baseret på data og fakta frem for personlige præferencer.

5. Professionel certificering eller involvering af en ekstern konsulent:

For at opnå en dyb viden om DISC-profilværktøjet kan det være gavnligt at deltage i et professionelt DISC certificeringsforløb.

DISC certificeringsforløbet giver dig en grundig forståelse af værktøjet og dets anvendelse.

Alternativt kan du samarbejde med en ekstern og certificeret DISC-konsulent – fx fra DISC-Profil.dk – der har erfaringen og ekspertisen til at tolke og analysere personprofiler på en objektiv og professionel måde.

Brug 3 min. og få solid viden om DISC persontyper: Forstå de 4 personlighedstyper her.

Analyse og tolkning i forbindelse med DISC personprofiler og rekruttering.
Nøjagtig tolkning og vurdering af jobkandidaters personprofiler er afgørende for at træffe velinformerede rekrutteringsbeslutninger – hvilket kræver dyb viden om det benyttede profilværktøj.

Brug 3 min. og styrk dit teams udvikling: Lær om DISC og teamprofilen her.

Når du vil bruge DISC til rekruttering

Vi sikrer dig fuldt udbytte af din DISC-profilering

Du har netop læst om, hvordan du – ved at anvende DISC-profilen korrekt og som en del af en bredere vurdering – kan identificere kandidater, der bedst matcher jobkrav og teamets dynamik.

Dertil har du fået 5 vigtige grunde til, at du bør forstå DISC-værktøjet på et dybere plan, når du bruger det til rekruttering.

Få en certificering eller professionel konsulentbistand

Er du interesseret i at lære mere om DISC-værktøjet, og hvordan du internt bruger DISC korrekt til rekruttering – så hjælper vi dig på vej til solid viden og professionel certificering.

Ønsker du i stedet at gøre brug af vores team af erfarne, certificerede DISC-konsulenter – som en objektiv og værdifuld ressource – er det blot at kontakte os.

Hør mere om dine mulighederbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan DISC bruges til rekruttering?

DISC er et forskningsbaseret profileringsværktøj, der bruges til at få indsigt i jobkandidaters adfærdsmønstre og motivation – herunder hvordan de kommunikerer, træffer beslutninger og samarbejder på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om rekruttering og personprofiler her.

Hvornår er DISC mest effektivt til rekruttering?

DISC er som rekrutteringsværktøj mest effektivt, når det bruges som en del af en bredere vurdering, der også tager højde for andre faktorer som færdigheder, erfaring og personlige værdier.

Du kan læse mere om rekruttering og personprofiler her.

Hvordan skal man ikke bruge DISC til rekruttering?

DISC-profilen bør aldrig bruges som et selvstændigt værktøj – som erstatning af grundige interviews og andre relevante vurderingsteknikker – men bruges som et værdifuldt supplement til disse metoder.

Du kan læse mere om rekruttering og personprofiler her.

Hvorfor er dyb viden om DISC-profilværktøjet vigtig for en effektiv rekruttering?

Når DISC-profilen bruges korrekt, kan den give et præcist indblik i jobkandidaters adfærdsmønstre og personlighedstræk. Det er dog vigtigt at have en dyb forståelse af værktøjet for at kunne fortolke og analysere profiler nøjagtigt.

Dyb forståelse for værktøjet reducerer subjektivitet, fordomme og skævvridning i rekrutteringsprocessen, som negativt påvirker nøjagtigheden og effektiviteten af rekrutteringsbeslutningerne.

Du kan læse mere om rekruttering og personprofiler her.

Kilder og referencer

skeeled.com: 5 Reasons Why You Should Use Personality Assessment in Recruitment

indeed.com: Personality testing for jobs: definition and examples

makipeople.com: Personality tests for hiring – how to use it & top 4 examples

forbes.com: Should Personality Assessments Be Used In Hiring?

manatal.com: How Personality Tests Became a Recruitment Trend

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar