Se videoen – på under 1 minut: Jesper Arp-Hansen, direktør og Martin H. Ishøi, Senior DISC konsulent, taler om DISC teambuilding med eventet Play Your Profile – der styrker jeres fælles forståelse og samspil i arbejdslivet!

DISC teambuilding med Play Your Profile

Vælg DISC teambuilding og styrk jeres kommunikation, samarbejde og trivsel med eventet Play Your Profile.

I får en kombination af teori, praktiske opgaver og lege, som giver jer større forståelse for jeres indbyrdes forskelle og ligheder – så glæd jer til:

Konkret og brugbar viden om DISC persontyper og adfærd

Større forståelse for egne og andres handlemønstre

Fokus på styrken i jeres forskelligheder

Hans Jørgen Wollesen fra Danfoss A/S

Processen inden selve eventet med teamudvikling, hvor vi afstemte forventninger, var rigtig god – vi lavede aftaler, der blev overholdt. Feedback fra medarbejderne der deltog, var ligeledes meget positiv.

Hans Jørgen Wollesen | Danfoss A/S

DISC teambuilding giver jer værdifuld viden

Til jeres DISC teambuilding får I både værdifuld teoretisk viden og konkrete redskaber med jer – tilsat underholdende og lærerige verbale og non-verbale øvelser.

Viden, redskaber og øvelser som du og dit team aktivt kan anvende til at tilpasse og styrke jeres kommunikation, teamwork og personlige udvikling.

Omdrejningspunktet er DISC-profilværktøjet, der bruges til at forstå menneskers adfærdsmønstre, præferencer og kommunikationsstile. Her ud fra fire adfærdstyper som alle – i større eller mindre grad – kommer til udtryk i vores egen, unikke DISC profil:

Dominans (D)

Indflydelse (I)

Stabilitet (S)

Kompetent (C)

“Mennesker er forskellige – og det skal omfavnes. Vores forskelligheder er nemlig vores fælles styrke. Hvis vi altså forstår, hvordan vi bruger vores forskelligheder bedst.”

Martin H. Ishøi, certificeret DISC-konsulent hos DISC-Profil.dk

DISC testen maksimerer jeres udbytte af Play Your Profile

At I gennemfører en DISC medarbejdertest før Play Your Profile er ikke et krav – men centralt for at maksimere jeres udbytte af eventet.

DISC testen danner nemlig grundlaget for din og kollegaernes individuelle DISC personprofiler – som giver jer konkret og brugbar viden om jeres personlige, adfærdsmæssige karakteristika.

I kombination med Play Your Profile åbner DISC testen – og jeres individuelle DISC profil – for ny indsigt i jer selv og hinanden, hvilket er afgørende for, at I sammen opnår større fælles forståelse og positiv udvikling.

Hør mere om Play Your Profilekontakt os i dag.

Mennesker samlet til event med DISC teambuilding.
Hænder og farvede brikker på et mørkt bord til D-I-S-C teambuilding.

Play Your Profile – jeres vej til positiv udvikling

Play Your Profile er et indholdsmæssigt fleksibelt teamevent – og kan nemt skræddersys til at møde jeres specifikke behov, udfordringer og mål.

Fast forankret i Play Your Profile-eventet er dog:

Inspirerende formidling af grundlæggende DISC teori

Engagerende verbale og/eller non-verbale øvelser

Spørgsmål og svar til forskellige profiler

DISC teori om personlighedstyper, adfærd og kommunikationsstile

Du og kollegaerne bliver klædt godt på i teorien bag DISC – med læring om personlighedstyper, adfærd og typernes forskellige kommunikationsstile. Med plads til leg, latter og spørgsmål undervejs.

DISC teambuilding med sjove verbale og non-verbale øvelser

Den teoretiske del af eventet kombineres med lærerig teambuilding i form af sjove kommunikations- og samarbejdsøvelser – med garanti for god stemning og høje highfives!

Teambuilding-øvelserne bidrager til at synliggøre jeres forskellige kommunikationsstile og handlemønstre – ligesom I får værktøjer til at udvikle jer positivt sammen i jeres fælles arbejdsliv.

DISC profilrapporter udleveres og spørgsmål besvares

Du og dine kollegaer kan med fordel vælge at få jeres DISC profilrapporter udleveret efter eventets teoretiske gennemgang og rækken af teambuilding-øvelser.

Herved får I på dagen mulighed for at dykke ned i jeres egen DISC-profilrapport – og dens brugervenlige formidling af personlig adfærdsstil, styrker og områder til udvikling.

Herefter får I hver især lejlighed til at stille spørgsmål til os og tale om jeres profiler med hinanden – hvilket fremmer en dybere forståelse og anvendelse af DISC i jeres daglige samarbejde på arbejdspladsen.

Alternativt eftersendes profilrapporterne til jer efter Play Your Profile-eventet.

6 glade kollegaer til DISC event med DISC profiler og sjove samarbejdsøvelser.
Der arbejdes med brikker ved et bord med en DISC model med DISC profiler.

Få udbytterig læring og udvikling med Play Your Profile

Glæd dig til værdifuld læring og positiv udvikling med Play Your Profile – hvor du og dit team får konkret, forskningsbaseret viden, ny indsigt i jer selv og hinanden samt praktisk anvendelige værktøjer med jer.

Eventet giver jer også et fælles sprog og referencepunkt, som baner vejen for større indbyrdes forståelse, bedre kommunikation og et mere effektivt teamwork i hverdagen.

Book Play Your Profile og få et fantastisk event

Få et fantastisk DISC event med læring om personprofiler kombineret med sjove øvelser.

Book Play Your Profilekontakt os i dag.

Kristian Skov fra Havrehedskolen er glad kunde hos DISC-Profil.dk

Kortlægningen af vores medarbejderes profiler – med det efterfølgende oplæg – har givet en viden og forståelse, som fortsat giver mening i vores fremtidige teamsamarbejde i organisationen.

Kristian Skov Bonnemann | Havrehedskolen

Vi medbringer ekspertise

Vores konsulenter er uddannet til at vejlede dit team til at forstå hinandens adfærd, så I får en stærk kommunikation

DISC-Profil.dk er ICI-certificeret
DISC-Profil.dk er EMP-certificeret
DISC-Profil.dk er E-stimate-certificeret

Udvalg af TiILFREDSE kunder

Roskilde kommune logo
Diageo logo
PwC logo
Frederikssund kommune logo
Tybjerg Privatskole logo

Resultater skabes: Når vi forstår hinandens kommunikation og adfærd!

Styrk kommunikation og forståelse af den positive hensigt ved andres adfærd og løft samarbejde, trivsel og produktivitet.

Indsigt i hvordan du og dine kollegaer agerer under pres

Afdæk jeres kommunikationsstile og adfærdsmønstre

Et forløb der giver en dybere indsigt hos alle

Vi forstår ikke verden, som den er – vi forstår verden, som vi er! Jo bedre vi forstår, hvordan vi selv er, jo bedre forstår vi verden – og andre omkring os.

Stifter af Disc Profil - Anders Søgaard Nielsen

Forstå hinandens adfærd – både fordele og ulemper – i et fælles sprog. Det placerer fremover et ansvar hos den enkelte.

Anders Søgaard Nielsen | DISC Profil

Forstå andres kommunikation og adfærd!

Hele formularen udfyldes på under 2 min.

Step 1 of 2
Skriv også gerne: ✓ Lokation | ✓ Evt. dato | ✓ Hvem er I?

Vi ringer inden for 7 min. – og besvarer alle mails inden 24 timer.

Åbningstider mellem 9-17 på alle hverdage.

Teambuilding DISC: Ofte stillede spørgsmål

Hvad indeholder Play Your Profile?

Play Your Profile indeholder et oplæg om teorien bag DISC og persontyper – og typernes arketypiske præferencer, kommunikationsstile og adfærd.

Oplægget kombineres med sjove, lærerige og praktiske øvelser med fokus på kommunikation og samarbejde – hvor jeres forskellige personprofiler kommer til udtryk.

Læs mere om DISC teameventet med teori og underholdende øvelser her.

Hvad kan Play Your Profile bruges til?

Play Your Profile kan bruges til at styrke deltagernes forståelse af indbyrdes forskelle og ligheder – og styrken af disse.

Den større forståelse er blandt andet værdifuld for medarbejdernes fællesskabsfølelse, kommunikation og samarbejde – og bidrager til større trivsel i et godt arbejdsmiljø.

Læs mere om DISC teameventet med teori og underholdende øvelser her.

Hvordan forbereder man sig som deltager til Play Your Profile?

Deltagelse i DISC teambuilding-eventet Play Your Profile kræver som udgangspunkt ingen forberedelse. Dog skal man som deltager typisk udfylde en DISC personlighedstest inden eventet.

Læs mere om DISC teameventet med teori og underholdende øvelser her.

Hvor lang tid varer Play Your Profile?

Varigheden af Play Your Profile kan variere, men typisk varer eventet omkring 2-4 timer, inklusive foredrag, øvelser, udlevering af deltagernes personlige DISC profiler – samt spørgsmål og svar hertil.

Læs mere om DISC teameventet med teori og underholdende øvelser her.

Er der opfølgning efter DISC-eventet?

Ja, efter aftale tilbyder vi opfølgning efter Play Your Profile DISC-eventet, hvilket kan inkludere teamudvikling, coaching eller andre ressourcer for at styrke den aktive brug af det lærte – til gavn for kommunikationen, samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere om DISC teameventet med teori og underholdende øvelser her.

Hvordan bestiller jeg Play Your Profile?

Det eneste du skal gøre for at bestille Play Your Profile, er at kontakte os hos DISC-profil.dk.

Sammen skræddersyr vi eventet til netop jeres behov og ønsker – med garanti for værdifuld indsigt via nogle lærerige, underholdende og udbytterige timer for dig og dine kollegaer.

Læs mere om DISC teameventet med teori og underholdende øvelser her.

Denne side handlede om

DISC teambuilding: Oplæg & sjove øvelser → Play Your Profile

DISC teambuilding ⭐ | ✓ Lærerigt oplæg om DISC personprofiler! | ✓ Sjove øvelser der styrker fællesskab og samspil → Book Play Your Profile.

Klar til at blive klogere på dig selv og dit team?

Grib telefonen og ring: 71 74 66 33