DISC profil typer: Lær om samspillet mellem persontyper her!

DISC profil typer ⭐ | ✓ Lær om DISC modellens forskellige profil typer! | ✓ Få indblik i samspillet mellem persontyperne! | ✓ Læs med her.

Forfatter: Jesper Arp-Hansen

DISC profil typer

Om DISC profil typer – og deres indbyrdes adfærdsmønstre

Mennesker kommer i alle former og størrelser – men bag hver enkelt person er der aktiverende træk, som definerer deres handlinger og adfærd.

Disse træk kan afdækkes og undersøges med DISC-modellen – og heraf ud fra fire grupper med hver deres forskellige persontype:

  • Rød
  • Gul
  • Grøn
  • Blå

De fire farvede personligheder kan vi blandt andet bruge til at forstå dynamikker i vores arbejdsmiljø – her meget ofte ud fra et stadig øget fokus på at forbedre teamwork i moderne organisationer.

Du lærer om samspillet mellem profiltyperne i DISC-modellen

I dette blogindlæg får du viden om hver af de fire DISC persontypers bidrag til organisationens drift og effektivitet – ligesom du får indblik i samspillet mellem persontyperne.

Rigtig go’ fornøjelse!

Her ses de 4 DISC profil typer.
DISC profil typer: Det er vigtigt for virksomheder og organisationer at forstå samspillet mellem de fire personlighedstyper. Denne viden kan nemlig bidrage til at skabe mere effektive teams. Og fremme en bedre forståelse af de individuelle roller på arbejdspladsen.

Brug 3 min. og få solid viden om DISC persontyper: Mød de 4 personlighedstyper her.

Persontype rød

Den røde profil type i DISC

Den røde profil type er D’et i DISC, som står for Dominans – og profilen er blandt andet kendetegnet ved dens viljestyrke og målrettethed.

Personer med en rød profil er ofte ambitiøse, energiske, handlekraftige og selvsikre. De elsker udfordringer og tøver ikke med at tage initiativ – selvom det kan være risikabelt.

De røde profiltyper lægger vægt på resultater og har en konkurrencedygtig natur. De er ofte meget dominerende og autoritære – og er ikke bange for at udtrykke deres mening.

Denne persontype har desuden et stærkt ønske om at være i kontrol. Her med en stærk tendens til at overtage samtalen og indtage en ledende rolle. Det røde D er også kendetegnet ved at være vedholdende og fokuseret på at opnå de ønskede resultater.

Den røde DISC profils adfærd – og samspil med andre persontyper

I samspil med de andre DISC persontyper på arbejdspladsen er den røde profil ikke bange for at tage initiativ og tage lederskab på sig. Og de er ofte dygtige og kompetente på deres felt.

Derfor er de gode til at tage det overordnede ansvar og sikre fremdrift.

Dog skal man være opmærksom på, at den røde profil har en tendens til at overtage samtalen, rammerne og retningen i et samarbejde. Det kan være svært for andre – især de mere afventende DISC profiler – at samarbejde med den røde profil. Her særligt den grønne og blå profil.

De røde DISC profiler fungerer ofte godt med gule typer, da de begge har et stærkt fokus på resultater og handling.

Grønne og blå profiltyper – der fx ikke er så resultatorienterede og handlekraftige som den røde – kan have svært ved at følge med i den rødes hastige fremdrift. Det kan skabe misforståelser og frustrationer, hvis man ikke er opmærksom på dette.

Du kan læse mere om den røde personlighedstype lige her.

Her vises røde DISC profiler
Den røde persontype i DISC: Har en stor handlekraft – og ønsker at træffe beslutninger hurtigt. De er ofte entusiastiske, direkte, viljestærke og selvsikre.

Brug 3 min. og læs om Play Your Profile: Styrk teamet med DISC teambuilding.

Persontype gul

Den gule profil type i DISC

Den gule profil type er I’et i DISC, som står for Indflydelse – og profilen kendetegnes i høj grad ved deres kreativitet, spontanitet og forandringsvillighed.

Personer med en gul profil er ofte utroligt dygtige til at inspirere og skabe gode relationer. De elsker at være sammen med andre – og har tendens til at være meget omgængelige og venlige.

Med talegaverne i orden, nysgerrighed og handlekraft er den gule profil ofte igangsætteren af forandringer, innovation og fremdrift – og er ofte hurtige til at få ideer på bordet.

Dette kan fx være et yderst værdifuldt bidrag til et team, der søger at udvikle nye produkter eller initiativer.

Den gule DISC profils adfærd – og samspil med andre persontyper

Når det kommer til samarbejde og socialt samspil med andre persontyper, så er den gule profil god til at skabe en positiv stemning og energisk dynamik. Deres naturlige glæde og optimisme skaber ofte et godt og inspirerende arbejdsmiljø.

Den gule DISC profil er meget opløftende og har et positivt syn på livet – ligesom de er gode til at udtrykke deres meninger og ideer. Deres kreative evner er i mange tilfælde et stort plus – og de byder naturligt på fornyelse og inspiration.

Gule profiler har dog en tendens til ikke at være særlig detaljeorienterede og fokuserede på den lange bane. De har derfor brug for, at der er andre – særligt de blå og grønne profiltyper – der er tålmodige og hjælper dem med at strukturere og holde fokus.

Den gules tendens til at fokusere mere på den korte bane kan gå ud over den gules evne til at løse længerevarende opgaver – hvilket fx kan skabe problemer i forhold til den røde profils stærke fokus på konkrete resultater.

Du kan læse mere om den gule personlighedstype lige her.

Her vises gule DISC profiler
Den gule persontype i DISC: Har en høj grad af forandringsvillighed og kreativitet – og et stort ønske om at prøve nye ting. Deres styrke er i høj grad deres evne til at se muligheder frem for begrænsninger.

Brug 3 min. og få et vidensmæssigt forspring: Bliv ekspert i DISC-modellen her.

Persontype grøn

Den grønne profil type i DISC

Den grønne profil type er S’et i DISC, som står for Stabilitet – og denne profil er kendt som en hjælpsom og pålidelig teamplayer.

Personer med en grøn profil er ofte meget lyttende og loyale – og ikke mindst følsomme og emotionelle. De har brug for et godt forhold til deres kollegaer og/eller medarbejdere, som er baseret på respekt, tillid og åbenhed.

Den omgængelige, pligtopfyldende og omsorgsfulde grønne profil sætter det kollegiale fællesskab og samarbejde højt – og foretrækker en betydelig grad af ro og forudsigelighed i det daglige arbejde.

Grønne profiler er desuden meget ansvarlige og gode til at fastholde fokus – og de evner at holde sig til de aftalte planer.

Den grønne DISC profils adfærd – og samspil med andre persontyper

Den grønnes samspil med de andre DISC typer på arbejdspladsen er præget af tillid og fællesskabsfølelse. Den grønne profil er meget loyal og pålidelig – og man kan derfor stole på, at de vil gøre deres bedste for at udføre deres arbejde. Til punkt og prikke.

De er effektive og detaljeorienterede – og deres kontinuerlige fokus og arbejdsomhed gør dem til en afgørende faktor, når det gælder at nå et resultat.

Grønne profiltyper har en tendens til at være følsomme og har brug for at føle sig trygge – og det kan være en fordel at have andre typer – såsom den gule profil – til at tilføre gejst og liv til arbejdsmiljøet.

Samspillet med den røde profil vil typisk foregå uden problemer – da den grønne profil er god til at følge andres instruktioner.

Dog kan den rødes dominerende adfærd virke ét trin for hård overfor den følsomme, grønne profil. Det kan derfor være en god ide at tilrettelægge samspillet og kommunikationen, så den grønne profil føler sig tilpas.

Du kan læse mere om den grønne personlighedstype lige her.

Her vises grønne DISC profiler
Den grønne persontype i DISC: Har et stort fokus på fællesskabet, og de evner bevidst at dyrke og styrke det gode kollegaskab i dagligdagen. De grønne profiler er naturligt forstående, støttende over for andre og gode teamplayers.

Brug 3 min. og få brugbar viden: Lær hvad en personlighedstest er her.

Persontype blå

Den blå profil type i DISC

Den blå profil type er C’et i DISC, som står for Kompetence – og de blå profiler er kendetegnet ved deres grundighed og udprægede blik for detaljer, risici og fejl.

Blå profiler er typisk meget professionelle og rolige – med en høj standard for kvalitet. De lægger typisk meget vægt på analyse, dokumentation og baggrundsviden – og de er ofte i stand til at se problemstillinger fra et helhedsperspektiv.

De opfattes i mange tilfælde som observerende, formelle og kritiske – og har høje forventninger til sig selv og andre.

De blå profiltyper har tendens til at være mere intellektuelt orienterede og har brug for et miljø, hvor de kan fokusere og udvikle deres ideer. De foretrækker derfor ofte at arbejde alene og uden forstyrrelser.

Den blå DISC profils adfærd – og samspil med andre persontyper

I samspillet med de andre DISC typer på arbejdspladsen indtager den blå profil meget ofte rollen som ansvarlig for at sikre struktur og orden i arbejdet.

De er analytiske og detaljeorienterede – og de blås strukturerede tilgang og kontinuerlige fokus gør dem til en afgørende faktor, når det gælder at nå et højt niveau af kvalitet.

I modsætning til den grønne og gule profil er den blå ikke kendetegnet ved at være åben og social. De har derimod en mere lukket adfærd – med en tendens til at trække sig fra det kollegiale fællesskab.

Blå persontypers høje analytiske og logiske fokus kan desuden være overvældende for de andre DISC persontyper – og de blå kan virke for kritiske og langsomme for særligt de gule og røde profiltyper.

De blå har brug for at føle, at deres grundige arbejde bliver værdsat. Derfor er det vigtigt, at der er andre, såsom den gule profil, til at motivere og få den blå profil til at føle sig værdsat – og den røde til at sikre fremdrift.

Samspillet med den røde profil vil ofte være fint – da den blå er kvalitetsbevidst og pålidelig. Dog kan den rødes dominerende adfærd virke udfordrende og krævende overfor den blå profil.

Du kan læse mere om den blå personlighedstype lige her.

Her vises blå DISC profiler
Den blå persontype i DISC: Har et stort fokus på analyse og følger ofte fornuftig logik, når de træffer beslutninger. De er praktiske, når det kommer til problemer. Dog ligger styrken mere i analyse end handling.

Brug 3 min. og vælg rigtigt første gang: Få viden om DISC persontypetestens 3 niveauer her.

Styrk din arbejdsplads

Få viden der skaber en positiv og produktiv arbejdsplads

Du har i dette blogindlæg fået viden om hver af de fire DISC profil typers bidrag til organisationens drift og effektivitet – ligesom du har fået indblik i samspillet mellem persontyperne.

Det er vigtigt at huske, at alle personlighedstyperne i DISC har deres styrker. Og at vi skal værdsætte den merværdi, som hver types særlige karakteristika bidrager med på arbejdspladsen.

Ved at forstå de enkelte personlighedstyper – og hvordan de interagerer med hinanden, kan du bedre sikre et mere positivt og produktivt arbejdsmiljø for alle.

Når du vil vide mere om fordele og udbytte med DISC

Når du vil vide mere om DISC – og ikke mindst om hvordan du effektivt kan bruge profilværktøjet på netop din arbejdsplads – så er vi klar til at hjælpe dig.

Det er bare at kontakte osbliv ringet op her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er DISC profil typer?

DISC profil typer er baseret på DISC-modellen, der anvendes til at beskrive en persons personlighed og adfærd i forskellige situationer.

Modellen er baseret på de fire overordnede egenskaber: dominans, indflydelse, stabilitet og kompetent.

Hver af disse kategorier er repræsenteret ved en farve – henholdsvis rød, gul, grøn og blå.

Du kan læse mere om de fire DISC personlighedstyper her.

Hvor mange DISC profil typer findes der?

Der findes fire overordnede DISC profil typer:

• Rød (dominans)
• Gul (indflydelse)
• Grøn (stabilitet)
• Blå (kompetence)

Hver af disse personlighedstyper har deres egne unikke træk, som kan hjælpe eller hæmme præstationen i visse situationer.

Alle mennesker har en unik kombination af de fire farver i deres personlige DISC profil.

Du kan læse mere om DISC profil typer og samspillet mellem dem her.

Hvad er en DISC profil type test?

En DISC profil type test anvendes til at beskrive en persons personlighed og adfærd ud fra DISC-modellen.

Testen består af spørgsmål om, hvordan du reagerer på bestemte situationer og udfordringer.

Dine svar afgør, hvilken DISC profiltype der er tættest forbundet med din personlighed.

Du kan læse mere om en DISC profil test og fremgangsmåde her.

Kilder og referencer

indeed.com: The 4 Personality Types (Plus 12 Styles with Careers)

high5test.com: Personality Types – 4 Types & 12 Styles

situational.com: What Are the Four Personality Types?

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

Skriv en kommentar