Kropssprog: DISC persontypers nonverbale kommunikation

Kropssprog ⭐ | ✓ Få indsigt i DISC personlighedstypernes nonverbale kommunikation! | ✓ Se forskellige typer af kropssprog! | ✓ Læs med her.

Forfatter: Martin Haastrup Ishøi

Kropssprog

Lær om DISC personlighedstypernes kropssprog og nonverbale kommunikation

Forståelse af eget og andres kropssprog er en vigtig del af en effektiv kommunikation.

Mens nogle kropssprogsignaler er universelle, er visse former for adfærd – som heraf også kommer til udtryk i vores nonverbale kommunikation – relateret til specifikke personlighedstyper.

Ved at forstå forskellige former for kropssprog, der er forbundet med forskellige persontyper, er du bedre rustet til at interagere med andre mennesker på din vej, få dit budskab klart igennem – og opbygge vellykkede relationer.

Du får viden om kropssprog og karakteristika ved DISC persontyper

I dette blogindlæg får du viden om kropssprog – og ikke mindst de forskellige former for kropssprog der er forbundet med de røde, gule, grønne og blå persontyper ud fra DISC-modellen.

Så læs med – og få indsigt i hvordan hver DISC type (typisk) kommunikerer gennem nonverbale signaler.

Rigtig god fornøjelse!

Billede viser disc persontypers forskellige kropssprog
Kropssprog og DISC persontyper: Nonverbale signaler er et uvurderligt redskab til at afkode og forstå vores egne og andres følelser, tanker og intentioner. I dette blogindlæg får du viden om og hjælp til at aflæse kropssprog, der er forbundet med de fire DISC-personlighedstyper.

Brug 3 min. og få et vidensmæssigt forspring: Bliv ekspert i DISC-modellen her.

Om kropssprog

Hvad er kropssprog?

Kropssprog er en ordløs form for kommunikation, der inkluderer alt fra vores kropsholdning og ansigtsudtryk til vores gestikulationer og øjenbevægelser.

Kropssproget leverer en konstant strøm af usagte meddelelser – og selvom vi ikke altid er bevidste om det, så fortæller vores kropssprog som oftest sandheden om vores følelser og hvordan vi opfatter andres kommunikation og tilstedeværelse.

Spring videre til de næste afsnit – og få en kort introduktion til DISC persontyperne og deres forskellige former for kropssprog!

Brug 3 min. og bliv ekspert i DISC analyseværktøjet: Forstå hvad en DISC profil er her.

Introduktion til DISC persontyper

Personlighedstyperne rød, gul, grøn og blå i DISC-modellen

Inden vi ser nærmere på de forskellige DISC persontypers kropssprog, får du en hurtig introduktion til DISC-modellen og dens personlighedstyper.

DISC-modellen er baseret på den psykologiske teori, der blev skabt af William Moulton Marston i 1928. Modellen er opdelt i fire overordnede persontyper – rød, gul, grøn og blå.

Hver type har unikke karakteristika, som blandt andet definerer deres adfærd og verbale/nonverbale kommunikationsstil.

De fire persontyper er fundamentet i DISC-modellen, som beskriver fire overordnede adfærdstræk. Hver DISC persontype har en betegnelse og en farve:

D står for Dominans og har farven Rød

Den røde persontype (D) er resultatorienteret, viljestærk og beslutsom – og starter ambitiøst og målrettet nye projekter.

Brug 3 min. og bliv ekspert i DISC profil D: Mød den røde personlighedstype her.

I står for Indflydelse og har farven Gul

Den gule persontype (I) er kreativ, idérig og inspirerende – og er fortrinlig til at skabe og pleje sociale relationer.

Brug 3 min. og bliv ekspert i DISC profil I: Mød den gule personlighedstype her.

S står for Stabilitet og har farven Grøn

Den grønne persontype (S) er stabilitets- og fællesskabssøgende – og er yderst pålidelig, når opgaver skal planlægges og løses.

Brug 3 min. og bliv ekspert i DISC profil S: Mød den grønne personlighedstype her.

C står for Kompetent og har farven Blå

Den blå persontype (C) er formel, grundig, analytisk og observerende – og er meget struktureret med et skarpt blik for detaljer, fejl og risici.

Brug 3 min. og bliv ekspert i DISC profil C: Mød den blå personlighedstype her.

Personlighedstyper i DISC - blå, gul, rød og grøn
DISC-personlighedstyperne – rød, gul, grøn og blå – giver en konkret og håndgribelig forståelse for forskellige adfærdsstile. Rød er beslutsom og resultatorienteret, gul er kreativ og inspirerende, grøn søger stabilitet og sikkerhed, og blå er formel, grundig og analytisk.

Brug 3 min. og bliv ekspert via 4 konkrete trin: Forstå hvordan en DISC-profil laves her.

Rødt kropssprog

Den røde persontypes kropssprog signalerer dominans og selvsikkerhed

Den røde profils kropssprog signalerer selvtillid, dominans og magt. Dette kan ses gennem fysisk adfærd som fx ekspansive og åbne stillinger, direkte øjenkontakt, selvsikker gestik og et dominerende ansigtsudtryk.

Se eksempler på den røde profils kropssprog nedenfor:

Eksempler på rød persontypes kropssprog.
Rød DISC personprofil og non verbal kommunikation: Kropssproget signalerer selvsikkerhed og styrke – som typisk udtrykkes med ekspansive og åbne stillinger. Dette ses fx gennem selvsikre og målrettede gestikulationer, direkte øjenkontakt og selvtillid i udtrykket.

Brug 3 min. og få solid viden om DISC persontyper: Mød de 4 personlighedstyper her.

Gult kropssprog

Den gule persontypes kropssprog signalerer åbenhed og entusiasme

Den gule profils kropssprog signalerer åbenhed, positivitet og entusiasme. Dette kan ses gennem fysisk adfærd som fx hurtige og indlevende bevægelser, øjenkontakt med et venligt udtryk og et indbydende smil.

Se eksempler på den gule profils kropssprog nedenfor:

Eksempler på gul persontypes kropssprog.
Gul DISC personprofil og non verbal kommunikation: Kropssproget signalerer engagement, åbenhed og varme. Det udtrykkes fx ved et venligt og livligt ansigtsudtryk, åbne håndflader og fagter, let berøring og direkte øjenkontakt.

Brug 3 min. og få brugbar viden: Lær hvad en personlighedstest er her.

Grønt kropssprog

Den grønne persontypes kropssprog signalerer stabilitet og pålidelighed

Den grønne profils kropssprog signalerer stabilitet, venlighed, empati og pålidelighed. Dette kan ses gennem fysisk adfærd som fx en afslappet kropsholdning og rolige, velovervejede bevægelser.

Se eksempler på den grønne profils kropssprog nedenfor:

Eksempler på grøn persontypes kropssprog.
Grøn DISC personprofil og non verbal kommunikation: Kropssproget signalerer venlighed, pålidelighed og stabilitet. Disse træk kommer til udtryk gennem en afslappet holdning, ro i både bevægelser og ansigtsmimik, åbne håndflader og et let smil.

Brug 3 min. og bliv ekspert i samspillet mellem persontyper: Forstå DISC profil typer her.

Blåt kropssprog

Den blå persontypes kropssprog signalerer tilbageholdenhed og kontrol

Den blå persontypes kropssprog signalerer tilbageholdenhed, kontrol og eftertænksomhed. Dette kan ses gennem fysisk adfærd såsom præcise og velorganiserede bevægelser, øjenkontakt – og formelle og vurderende ansigtsudtryk.

Se eksempler på den blå profils kropssprog nedenfor:

Eksempler på blå persontypes kropssprog.
Blå DISC personprofil og non verbal kommunikation: Kropssproget signalerer kontrol og eftertænksomhed. Dette udtrykkes gennem velovervejede og præcise bevægelser, øjenkontakt og en formel betoning, som kan ses som tegn på professionalisme, troværdighed og pålidelighed.

Brug 3 min. og læs om Play Your Profile: Styrk teamet med DISC teambuilding.

Kraftfuld form for kommunikation

Kropssproget giver indsigt i andres tanker, følelser og hensigter

Du har nu læst om kropssprog og særlige nonverbale karakteristika ved de fire DISC-personlighedstyper.

Kropssproget er en kraftfuld kommunikationsform, der giver indsigt i andres tanker, følelser og intentioner – og derfor er kropssproget en vigtig og stærk kommunikationsform i interpersonelle relationer.

Få konkret og brugbar viden om DISC persontyper

Vi kan hjælpe dig og dine kollegaer med at skabe et stærkere fundament for jeres fælles forståelse, kommunikation og samarbejde med et farverigt DISC foredrag hos jer.

Foredraget kan med fordel kombineres med DISC-profiler på dit team – som tilsammen giver jer værdifuld viden om jer selv og hinanden, som I effektivt kan bruge i jeres fælles arbejdsliv.

Hør mere om jeres muligheder – ganske uforpligtende.

Vi sidder klar til at tale med digbook en samtale her.

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kropssprog?

Kropssprog er en ordløs form for kommunikation, der inkluderer alt fra vores kropsholdning og ansigtsudtryk til vores gestikulationer og øjenbevægelser.

Kropssproget leverer en konstant strøm af usagte meddelelser – og selvom vi ikke altid er bevidste om det, så fortæller vores kropssprog sandheden om vores følelser og hvordan vi opfatter andres kommunikation og tilstedeværelse.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvad viser kropssprog?

Kropssprog viser en masse om menneskers personlighedstyper og om de relationer, der findes mellem dem.

Ved fx at forstå de grundlæggende principper for vores eget og andres kropssprog ud fra de fire DISC-personlighedstyper kan vi få indsigt i forskellig adfærd og motivation – og blive bedre til at kommunikere med hinanden.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvilken betydning har kropssprog?

Kropssprog har en stor betydning, da kropssproget giver et indblik i en persons tanker, følelser og intentioner.

Vores kropssprog sender både bevidste og ubevidste budskaber om vores følelser – og hjælper os med at skabe meningsfulde interpersonelle relationer.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvorfor anvender vi kropssprog?

Vi anvender kropssprog for at udtrykke vores tanker, følelser og hensigter gennem ikke-verbale signaler. Det er en vigtig kommunikationsform, da kropsproget i høj grad giver både positiv og negativ feedback i samtaler.

Kropssproget hjælper os også med at skabe forbindelse med andre på et dybere plan og skabe meningsfulde relationer.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvad er kropssprog teori?

Kropssprog teori er et forskningsområde, der undersøger og afdækker menneskers forskellige nonverbale kommunikationssignaler og deres betydning.

I teorien om kropssprog undersøger man blandt andet, hvordan kropsholdning, ansigtsudtryk eller gestikulationer bruges til at udtrykke følelser eller intentioner – og hvordan denne form for kommunikation kan bidrage til at skabe vellykkede relationer.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvad er en kropssprog analyse?

En kropssprog analyse er en undersøgelse af menneskers nonverbale kommunikation.

Ved at analysere en persons kropsbevægelser og udtryk kan vi få indsigt i personens tanker, følelser og intentioner.

Analyser af kropssprog kan bl.a. bruges til at undersøge individuel adfærd, gruppedynamik og endda hele kulturer.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvad kendetegner den røde DISC profils kropssprog?

Den røde DISC-profil er kendetegnet ved et stærkt kropssprog, fx en direkte og oprejst kropsholdning, et fast håndtryk og tydelige fagter.

Personer med denne personlighedstype har en tendens til at tage mere plads i deres omgivelser end andre – og deres non verbale kommunikation signalerer selvtillid og autoritet.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvad kendetegner den gule DISC profils kropssprog?

Den gule DISC-profil er kendetegnet ved et venligt kropssprog, som omfatter en afslappet kropsholdning, varme og indbydende ansigtsudtryk, entusiastiske bevægelser og et varmt håndtryk.

Personer med denne persontype har tendens til at være mere åbne og imødekommende end andre – og deres non verbale kommunikation signalerer varme, entusiasme, spontanitet og optimisme.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvad kendetegner den grønne DISC profils kropssprog?

Den grønne DISC-profil er kendetegnet ved et blødt kropssprog, der giver en følelse af sikkerhed, tillid og omsorg.

Personer med denne personlighedstype har tendens til at have en afslappet kropsholdning, venlige ansigtsudtryk og blide fagter – hvilket udtrykker deres empatiske og forstående holdning til andre mennesker.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Hvad kendetegner den blå DISC profils kropssprog?

Den blå DISC-profil er kendetegnet ved et velovervejet og præcist kropssprog, som omfatter et fokuseret blik, afmålte fagter, en selvstændig holdning og et formelt håndtryk.

Personer med denne personlighedstype har en tendens til at være mere reserverede og kontrollerede end andre – og deres non verbale kommunikation signalerer omhyggelighed, flid og professionalisme.

Læs mere om kropssprog og forskelle mellem DISC persontyper her.

Kilder og referencer

scienceofpeople.com: 16 Essential Body Language Examples and Their Meanings

verywellmind.com: Understanding Body Language and Facial Expressions

helpguide.org: Nonverbal Communication and Body Language

psychologytoday.com: Body Language & How to Read People

mindtools.com: Beyond Words – How to Read Unspoken Signals

Bedøm: Klik på stjernerne

Gns. / 5. Antal:

Vær den første til at bedømme

2 kommentarer til “Kropssprog: DISC persontypers nonverbale kommunikation”

Skriv en kommentar