Forfatter: Anders Nielsen

Hvad er en personlighedstest?

En personlighedstest er et psykologisk værktøj, der kan bruges til at belyse og vurdere en persons naturlige og tillærte adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingsmuligheder.

Indholdsfortegnelse

Personlighedstest / persontypetest

En personlighedstest er et psykologisk værktøj, der kan bruges til at belyse og vurdere en persons naturlige og tillærte adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingsmuligheder.

Der findes mange forskellige typer af personlighedstests – med forskellige grader af dybde og nuancer.

Kun et fåtal af disse personlighedstests er forskningsbaserede og bredt anerkendte.

Personlighedstests er særligt udbredte på arbejdsmarkedet, hvor virksomheder, organisationer og offentlige institutioner bruger dem til fx medarbejderudvikling, teamudvikling og rekruttering.

Definition af personlighedstest

Definitionen af personlighedstest er en test, der bruges til at belyse personlighedstræk, der har indflydelse på en persons adfærd.

Personlighedstesten kan desuden belyse en persons præferencer, motivationsfaktorer, udviklingsmuligheder og fremskridt.

Hvad kan man bruge en personlighedstest til?

En personlighedstest kan bruges til at klarlægge en persons adfærdstræk og præferencer i forskellige situationer.

Brugen af personlighedstests – også kendt som persontypetests – er i dag meget udbredt på det danske arbejdsmarked.

Her bruger virksomheder og organisationer i stor stil forskellige typer af personlighedstests som rekrutteringtest og værktøj til udvikling i løbet af et ansættelsesforløb.

Kandidaten eller medarbejderen tager en personlighedstest online – og resultatet er en personprofil, som er udgangspunktet for en profilanalyse.

Analysen kan bruges til at vurdere kandidatens / medarbejderens adfærdsmønstre og udviklingspotentiale.

Udbredelsen af personlighedstesten på arbejdsmarkedet betyder også, at mange interne HR-medarbejdere og chefer med personaleansvar har taget en certificering i udførelse og tolkning af personprofiler.

Person i sort skjorte holder 2 farvede puslespilsbrikker
En personlighedstest er et populært redskab, som blandt andet bruges til at belyse og vurdere en persons adfærdstræk, præferencer og personlige egenskaber.

Hvilke personlighedstests findes der?

Der findes mange forskellige personlighedstests – og der er stor forskel på testenes seriøsitet, validitet, hvad de måler og hvad de konkret belyser.

De forskningsbaserede og anerkendte tests er typisk baseret på en underliggende psykologisk teori, og kan give et dybt og nuanceret billede af et menneskes personlighed.

Disse personlighedstests arbejder oftest ud fra en række personlighedstyper, som afdækker og kortlægger menneskers personlighedstræk og adfærdsmønstre.

Nedenfor får du en hurtig præsentation af 5 af de mest udbredte og anerkendte personlighedstests på markedet:

DISC – 4 persontyper med dybde og nuancer

DISC er et forskningsbaseret profil- og testværktøj, som bruges til at beskrive adfærdstræk, præferencer, styrker og udviklingspotentiale.

DISC er baseret på et teoretisk grundlag, som er skabt af professor og psykolog William Marston i 1928 – og videreudviklet i 1958 af professor John Geier.

DISC personlighedstesten belyser personprofiler ud fra 4 overordnede adfærdstræk – også kaldet personlighedstyper – med hver deres farve: rød, blå, gul og grøn.

Enneagram – 9 persontyper

Persontypeværktøjet Enneagrammet er udviklet af den chilenske psykiater Claudio Naranjo, og er særlig populært i forbindelse med personlig udvikling – men bruges også i forbindelse med teamsammensætning og teamsamarbejde.

Enneagrammet som persontypeværktøj arbejder med 9 persontyper, som bruges til at forstå de måder, som menneskets psyke arbejder på.

NPI (Narcissistic Personality Inventory)

NPI – eller Narcissistic Personality Inventory – er kendt som en narcissistisk personlighedstest, og er oprindeligt udviklet som et diagnosticerende persontypeværktøj.

Særligt erhvervslivet har sidenhen taget denne personlighedstest i brug til at vurdere graden af narcissisme i et menneskes personlighed.

Her i forhold til stillinger hvor en høj grad af narcissisme vurderes som en fordel i jagten på succes – fx leder- eller salgsstillinger.

MBTI – 4 psykologiske funktioner

MBTI – som er en forkortelse for Myers–Briggs Type Indicator – er en personlighedstest, som er udviklet af Katharine Cook Briggs og hendes datter Isabel Briggs Myers.

Personlighedstesten MBTI er baseret på psykiateren Carl Jungs teori om følgende 4 psykologiske funktioner: ekstraversion, sensation, tanke og opfattelse.

Master Person Analyse (MPA)

MPA er en danskudviklet personlighedstest, som hovedsageligt bruges til rekruttering.

Testen måler adfærd og personlige egenskaber i en jobsammenhæng. Værktøjet kan her hjælpe virksomheder og organisationer med at vurdere, om kandidaten matcher job og arbejdspladsens kultur.

Mørkeblå silhuet af et ansigt i profil er omkranset af tandhjul
Der findes mange forskellige personlighedstests – heriblandt er DISC et anerkendt, forskningsbaseret profil- og testværktøj, som fx beskriver personers adfærdstræk og præferencer.

Hvornår bruges en personlighedstest?

En personlighedstest bruges oftest i forbindelse med:

  • Rekruttering
  • Teamudvikling
  • Medarbejderudvikling
  • Lederudvikling
  • Personlig udvikling

Rekruttering

I forbindelse med rekruttering kan personlighedstesten give værdifuld viden om kandidaternes individuelle adfærd og præferencer – og her være et værdifuldt bidrag til den samlede vurdering af, om kandidaterne hver især passer til stillingen, teamet og arbejdspladsen.

Teamudvikling

Teamudvikling kombineres i stadig større grad med personlighedstests af teamets medlemmer. Her bruges de efterfølgende personprofiler og analyser til at styrke teamsamarbejdet. Fokus er typisk på bedre rollefordeling og større fælles forståelse.

Medarbejderudvikling

Personlighedstests bruges i stor stil til medarbejderudvikling. Testens resultat giver både medarbejder og leder indsigt i medarbejderens adfærdsmønstre og motivationsfaktorer – ligesom testen kan belyse udviklingspotentialer og fremskridt over tid.

Lederudvikling

Målrettet lederudvikling inddrager som oftest afdækning af den enkelte leders personlighedstræk via en eller flere personlighedstests. Formålet er at give lederen større indsigt i egne adfærdsmønstre – og heraf skabe et stærkere udgangspunkt for lederens udviklingspotentiale.

Personlig udvikling

Personlighedstest til private har typisk fokus på personlig udvikling – med nuanceret og solid indsigt i personlige adfærdsmønstre, præferencer og karaktertræk. Personlighedstesten er også udbredt i forbindelse med privates jobsøgning – som et stærkt og reflekteret bidrag til den skriftlige ansøgning, CV’et og jobsamtalen.

Hvad viser en personlighedstest?

En personlighedstest viser en persons adfærdstræk, præferencer og motiver – og typen af personlighedstest der benyttes, afgør hvor nuanceret og kvalificeret resultatet er.

På baggrund af personlighedstestens resultat er det fx muligt at forudsige og vurdere personens adfærd i forskellige situationer.

Er personen fx:

  • Introvert eller ekstrovert?
  • Handlekraftig eller passiv?
  • Forandringsvillig eller stabilitetssøgende?

Det er viden som du – og personen selv – kan bruge til at overveje og beslutte på baggrund af.

Desuden kan resultatet af personlighedstesten skabe et indsigtsfuldt fundament for udvikling i forhold til styrker og potentialer. Fx med fokus på personlige adfærdstendenser der søges styrket eller dæmpet.

Styrk jeres fælles udvikling med indsigt i dig selv og dit team

Overvejer du DISC som værktøj til at skabe sammenhængskraft og udvikling for dig og dit team – ja, så er det bare om at kontakte os.

Det starter med en god dialog – og med det udgangspunkt finder vi den rigtige løsning for dig og dine kollegaer. Uanset om dit fokus er på teamudvikling med en teamprofil, medarbejderudvikling eller noget helt tredje.

Indtil da er du mere end velkommen til at læse vores andre blogindlæg – det er nemlig bare at klikke nedenfor.

Fortsat god læselyst & vi tales ved!

Skriv en kommentar